StoryEditor

Wyschnięte rzeki, ograniczenia w dostawach wody oraz zniszczone uprawy

06.09.2022., 00:00h

Wspólne Centrum Badawcze (JRS) Komisji Europejskiej opublikowało raport pt. „Susza w Europie – sierpień 2022 r.”, będący aktualizacją oceny w Europie, opartej na danych i analizach Europejskich Obserwatorium Susz. Raport potwierdza niepokojącą ocenę sytuacji z lipca 2022 dotyczącą przedłużającej się suszy w Unii Europejskiej.

Wyschnięte rzeki, ograniczenia w dostawach wody oraz zniszczone uprawy. Zdaniem naukowców w Europie mamy do czynienia z największą suszą od 500 lat.

Na powyższej mapie na czerwono zaznaczono miejsca, gdzie wydano alerty suszowe co oznacza, że ​​opady były mniejsze niż zwykle, a wilgotność gleby jest deficytowa. Dotyczą one 17% terytorium UE. Z kolei dla 47% terytorium Unii wydano ostrzeżenia dotyczące możliwości wystąpienia suszy.

- Połączenie dotkliwej suszy i fal upałów spowodowało bezprecedensowy negatywny wpływ na poziom wody w całej UE. Obecnie obserwujemy dużą ilość pożarów znacznie powyżej średniej i istotny wpływ temperatury na produkcję roślinną. Zmiany klimatyczne są niewątpliwie coraz bardziej zauważalne z roku na rok. Komisja Europejska i jej naukowcy niestrudzenie pracują nad mapowaniem i badaniem tego kryzysu za pomocą najlepszej dostępnej technologii, zarówno z kosmosu, jak i na ziemi, i prowadzą wysiłki na rzecz ochrony naszego środowiska i naszych obywateli przed sytuacjami kryzysowymi – powiedziała Mariya Gabriel Komisarz ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży.

Jakie efekty suszy?

Brak opadów oraz przedłużające się upały znacznie pogorszyły wcześniejsze negatywne prognozy dotyczące plonów upraw letnich. Obecne prognozy plonów kukurydzy na ziarno, soi i słonecznika wynoszą odpowiednio: 16%, 15% i 12% poniżej średniej z 5 lat.

Poważny deficyt opadów dotknął prawie wszystkie rzeki w całej Europie, wpływając na sektor energetyczny zarówno w zakresie wytwarzania energii wodnej, jak i systemów chłodzenia innych elektrowni, a także transportu rzecznego. Kilka państw członkowskich UE podjęło działania w celu ograniczenia dostępu do wody, ponieważ w nadchodzących tygodniach dostawy mogą być nadal zagrożone.

W ostatnich dniach opady złagodziły warunki suszy w niektórych regionach Europy. Przyniosły jednak nowe wyzwania, ponieważ na niektórych obszarach wystąpiły silne burze z piorunami. Według ekspertów Wspólnego Centrum Badawcze (JRS) KE obecna susza wydaje się być najgorsza od co najmniej 500 lat.


wk
fot. envatoelements

14. czerwiec 2024 17:50