StoryEditor

Wyższy podatek za ziemię pod tzw. pasy technologiczne?

25.03.2022., 11:56h

Ziemia położona pod linią energetyczną. Jaki podatek obowiązuje? Od nieruchomości czy rolny? 

Przez mój grunt na dość długim odcinku ma przebiegać nowo budowana linia energetyczna. Zgodziłem się na to, ale obecnie zacząłem się zastanawiać, czy nie będę musiał płacić wyższego podatku za ziemię położoną pod linią i zajętą pod tzw. pasy technologiczne. Znajomy twierdzi, że w takim przypadku właściciel gruntu musi płacić podatek od nieruchomości, a nie podatek rolny. Bardzo proszę o wyjaśnienie tej kwestii.

Podatek od gruntów pod liniami energetycznymi

Informacja przekazana Panu przez znajomego jest nieaktualna. Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują bowiem znowelizowane przepisy Ustawy z 15 listopada 1985 r. o podatku rolnym wykluczające taką możliwość. W myśl art. 1 tej Ustawy, opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Do końca 2018 r. opodatkowanie gruntów pod infrastrukturą techniczną, w skład której wchodzą urządzenia oraz sieci przesyłowe, w szczególności pod liniami elektroenergetycznymi, stanowiło problem, niejednolicie rozstrzygany w orzecznictwie s...

Ten artykuł jest dostępny wyłączenie dla Prenumeratorów SAD
Zyskaj dostęp do tego i innych wyjątkowych artykułów
20. maj 2024 10:22