StoryEditor

XXII Dzień Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa

17.06.2019., 15:02h
Spotkanie kierowane jest zarówno do sadowników, jak i producentów warzyw. Ma na celu popularyzację wyników badań prowadzonych w zakładach naukowych Instytutu Ogrodnictwa. Podczas wykładów i prezentacji doświadczeń przybyłym uczestnikom zostaną przedstawione nowości technologiczne, odmianowe, wdrożenia nowoczesnych metod efektywnej produkcji oraz aktualne prace badawcze z zakresu sadownictwa i warzywnictwa

Podczas pokazów i demonstracji doświadczeń uczestnikom zostaną przedstawione nowości technologiczne, odmianowe, nowoczesne metody efektywnej produkcji oraz inne przydatne praktyce wyniki projektów badawczych z zakresu sadownictwa i warzywnictwa, w tym Programów Wieloletnich MRiRW. Dzień Otwartych Drzwi będzie okazją do wymiany poglądów pomiędzy sadownikami, producentami warzyw, pracownikami z różnych ośrodków naukowych oraz przedstawicielami służb doradczych i firm pracujących na potrzeby ogrodnictwa (szczegóły na stronie www.inhort.pl).

W tym roku podczas Dnia Otwartych Drzwi odbędzie się również konferencja „Problemy nawadniania i fertygacji w gospodarstwach ogrodniczych a ochrona wód” zainicjowana przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. Konferencja ta jest częścią szerokiej kampanii edukacyjnej „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód”, współfinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem projektu realizowanego przez Fundację jest podnoszenie świadomości i kształtowanie właściwych postaw doradców rolnych i rolników w zakresie ograniczenia zanieczyszczenia wód azotem pochodzenia rolniczego, poprzez promowanie zasad zrównoważonego rolnictwa, a tym samym wsparcie we wdrażaniu ”Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.

W programie tegorocznego Dnia Otwartego Drzwi przewidujemy również:

  • zwiedzanie doświadczeń w grupach tematycznych w Sadzie Doświadczalnym IO w Dąbrowicach oraz na polach doświadczalnych upraw warzywniczych w Skierniewicach,
  • przegląd kwater gatunkowych,
  • poradnictwo prowadzone przez pracowników naukowych Instytutu Ogrodnictwa,
  • panorama firm oferujących sprzęt, środki produkcji I usługi

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

PROGRAM

8.00 – 16.00 Panorama Firm uczestniczących w Dniu Otwartych Drzwi, prezentacja wybranych projektów realizowanych aktualnie w jednostce
9.00 – 10.00 Otwarcie spotkania i powitanie uczestników dr hab. Dorota Konopacka, prof. IO –p. o. Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa Wystąpienia Gości Wystąpienia kierowników Zakładów i Pracowni IO oraz przedstawienie niektórych nowatorskich programów/projektów badawczych
10.30 – 12.00 Prezentacja wybranych kwater dąbrowickiego sadu, w których prowadzone są doświadczenia nad udoskonaleniem wydajnych i bezpiecznych dla środowiska technologii wytwarzania wysokiej jakości owoców.
12.15 – 15.00 Konsultacje i poradnictwo indywidualne udzielane przez pracowników naukowych Instytutu Ogrodnictwa
12.30 – 13.30 Poczęstunek przygotowany przez Stowarzyszenie Branży Grzybów Uprawnych
13.00 – 15.00 Prezentacje prac eksperymentalnych prowadzonych w szklarniach i na Polach Doświadczalnych upraw warzywniczych w Skierniewicach

Wydarzenie specjalne

10.00 – 14.00 Konferencja „Problemy nawadniania i fertygacji w gospodarstwach ogrodniczych a ochrona wód”

Maciej Kania
Źródło: Inhort

24. lipiec 2024 20:41