StoryEditor

Zabezpieczenie plonów przed suszą jest jednym z priorytetów rolnika. Z drugiej strony ważne są również oszczędności

22.04.2022., 12:00h

Rolnicy chcą oszczędnie podchodzić do zużycia wody, jednocześnie dbając o zabezpieczenie uprawy i plonów. W takim podejściu pomagają nowe techniki nawadniania: deszczownie centryczne, zamiast szpulowych z tzw. armatkami lub zraszacze, które mają możliwość kontroli deszczowania konkretnych sektorów.

Zabezpieczenie plonów przed suszą jest jednym z priorytetów rolnika. Z drugiej strony ważne są również oszczędności. Nowe technologie pozwalają połączyć i jedno i drugie. Nasilenie się w ostatnim czasie suchych okresów, a także postępujące zmiany klimatu zmuszają rolników do inwestowania w nawadnianie. Wiosna jest szczególnie narażonym na susze okresem.

Chcemy oszczędzać wodę, ale musimy również zabezpieczać plony, szczególnie w obecnym kryzysie – mówi Thorsten Riggert, który jest członkiem zarządu Landvolk Niedersachsen.

Nawodnione pole to stabilny plon

Innowacyjne systemy wprowadzane do rolnictwa w tym do nawadniania, umożliwiają nam sterowanie dostarczaniem wody, która dzięki temu będzie efektywniej wykorzystana.

- Łączenie deszczowni szpulowej i „armatki”, podobnie jak w przypadku deszczowni centrycznej daje nam możliwość przejścia do kolejnego etapu w efektywnym wykorzystaniu wody - komentuje rolnik z obszaru Uelzen.

Dobre nawodnienie to również dobrze wykorzystany nawóz

Dostępność wody dla roślin i odpowiednie nawadnianie to niewątpliwie podstawa stabilnych plonów, a co za tym idzie wysokiej ich jakości.

- Przyczyni się również do efektywnego wykorzystania składników odżywczych – mówi dyrektor zarządzający Field Recovery Association, dodając – Dzięki zastosowaniu nawadniania, użyty nawóz zostanie w pełni wykorzystany w czasie suchych okresów, co jest możliwe tylko dzięki wystarczającej ilości wody.

- Ilość wody, której potrzebuje roślina do uzyskania wysokiej jakości plonu, może być zmniejszona tylko w bardzo ograniczonym stopniu, ponieważ wszystkie rośliny potrzebują określonej jej ilości do wytworzenia satysfakcjonującej jednostki suchej masy - wyjaśnia Throsten.

Fazy rozwojowe rośliny możemy podzielić jednak na etapy, gdzie zaopatrzenie w wodę jest mniej lub bardziej ważne. Najbardziej newralgicznym i czułym na brak wody jest etap wzrostu rośliny. Oznacza to, ze w tym momencie rolnicy nie mogą sobie pozwolić na bark dostarczania roślinom wody.

Jak działa deszczownia centryczna?

Deszczownie centryczne są dostępne w różniej wielkości, mogą być indywidualnie dostosowanie do powierzchni pola. Takie deszczownice zaopatrzone są w ramiona, które mogą być „łamane” tak, aby dopasować się do kształtu pola i nie doprowadzać do strat wody. Na polu montuje się stałą wieżę obrotową, do której podłącza się elementy nawadniające i doprowadza wodę. Elementami nawadniającymi są metalowe przęsła, na których zamontowane są zraszacze. Idea jest taka, aby takie deszczownie działały w pełni automatycznie, a uruchamianie odbywało się z poziomu telefonu komórkowego.


opr. Bernat Patrycja
Źródło: Topagrar.com/nawadnianie.com
Fot: envatoelements

20. maj 2024 14:15