StoryEditor

Zbyt wysokie opłaty za wodę?

11.07.2019., 15:04h
Mirosław Maliszewski Prezes Związku Sadowników RP wystosował list do Henryka Kowalczyka – ministra środowiska w sprawie opłat naliczanych przez PGW Wody Polskie za pobór wody przez sadowników.
Poniżej zamieszczamy list wysłany przez Związek do Ministra oraz otrzymaną odpowiedź. Sprawa dotyczy przeszacowanych zdaniem sadowników opłat naliczanych za pobór wody. Wysokość ustalonej opłaty zmiennej została ustalona na podstawie średniej ilości poboru wody w m3 na dobę, która może być pobrana wg pozwolenia wodnoprawnego i liczby dni w kwartale. Związek uważa, że takie wyliczenia są bardzo mocno przeszacowane. Sadownicy nie unikają opłaty, ale uważają, że zostały one naliczone w zbyt wysokich kwotach.
W odpowiedzi na list Związku otrzymano następującą odpowiedź:

Maciej Kania
Źródło: Związek Sadowników RP
24. lipiec 2024 21:23