StoryEditor

Zdrowie publiczne w Europie

04.03.2022., 11:53h

Kompleksowa ocena bezpiecznego poziomu cukru w diecie i potencjalne powiązania z problemami zdrowotnymi została przeprowadzona przez naukowców EFSA. Ustalenia będą stanowić wsparcie dla krajowych organów do spraw zdrowia publicznego na terenie Europy.

Naukowcy EFSA zakończyli kompleksową ocenę bezpieczeństwa cukrów w diecie i ich potencjalnych powiązań z problemami zdrowotnymi.

-Doszliśmy do wniosku, że spożycie dodanych i wolnych cukrów powinno być tak niskie, jak to możliwe w ramach diety odpowiedniej pod względem odżywczym, jest to zgodne z aktualnymi zaleceniami. Jednak dowody naukowe nie pozwoliły nam ustalić tolerowanego górnego poziomu spożycia cukrów w diecie, co było pierwotnym celem tej oceny- podaje przewodniczący panelu ekspertów EFSA ds. Żywienia prof. Dominique Truck.

Cukry w diecie

W naszej diecie kategorie i źródła cukrów są zróżnicowane. „cukry dodane”, czyli cukry rafinowane stosowane w przygotowywaniu żywności i cukier stołowy. „Cukry wolne” to cukry dodane oraz występujące naturalnie, występujące w miodzie, syropach, sokach itd. „Cukry ogółem” obejmują zakres wszystkich cukrów obecnych w diecie, w tym te które znajdziemy również w owocach i warzywach.

Opina

-Podkreśliliśmy, że istnieje niepewność co do ryzyka chorób przewlekłych u osób, których spożycie dodanych i wolnych cukrów wynosi poniżej 10% całkowitego spożycia energii. Wynika to z niedoboru badań przy dawkach w tym zakresie- powiedział, prof. Turck .
- Ograniczenia danych oznaczały również, że nie było możliwe porównanie wpływu cukrów sklasyfikowanych jako dodane lub wolne, ogólnie- dodaje.

Źródła cukrów i problemy zdrowotne

Spożycie cukru jest znaną przyczyną :

  • próchnicy zębów;
  • powiązano również, ale w niepewnym stopniu z różnymi przewlekłymi chorobami metabolicznymi, w tym otyłością, niealkoholową chorobą wątroby i cukrzycą typu2


Chociaż nie mogliśmy ocenić ich wkładu, wpływ innych ważnych czynników przyczyniających się do spożycia cukru powinien być brany pod uwagę przez władze krajowe przy ustalaniu wytycznych żywieniowych opartych na żywności - stwierdził prof. Turck.

Co dzieje się teraz?

Dania, Finlandia, Islandia, Norwegia i Szwecja złożyły pierwotny wniosek do EFSA w 2017 r. o ocenę potencjalnych zagrożeń dla zdrowia konsumentów wynikających z nadmiernego spożycia cukrów w diecie.

- Ta ocena bezpieczeństwa cukrów w diecie dostarcza nam ważnej wiedzy - powiedziała Anna Karin Lindroos, dietetyk i doktor w Szwedzkiej Agencji Żywności.
-Będzie to, wraz z innymi odpowiednimi raportami naukowymi, użytecznym źródłem podczas przeglądu zaleceń dotyczących spożycia cukru i wytycznych żywieniowych opartych na żywności w krajach skandynawskich- dodała.

Przyszłe badania nad cukrami dietetycznymi

Prof. Turck powiedział - Przeanalizowaliśmy ponad 30 000 publikacji, więc zidentyfikowaliśmy kilka obszarów, które mają być przeznaczone dla naukowców i techników. Gromadzenie i ponowne wykorzystywanie indywidualnych danych na ludziach z badań naukowych byłoby cennym źródłem informacji. Badania powinny koncentrować się zarówno na skutkach zdrowotnych cukrów w diecie, jak i na wpływie interwencji klinicznych i społecznych mających na celu zmniejszenie spożycia cukru. Wreszcie, potrzebujemy z walidowanych metod oceny spożycia i standaryzacji wytycznych dotyczących sprawozdawczości i definicji cukrów w diecie i ich źródeł.

Źródło: Europa.eu
Fot. envatoelemenst 

24. lipiec 2024 20:51