StoryEditor

Złóż wniosek do KRUS i skorzystaj z turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci

25.03.2019., 14:57h
Turnusy organizowane są w okresie letnim przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Skorzystać z bezpłatnej rehabilitacji mogą dzieci rolników urodzone pomiędzy 2004–2012 r. Obligatoryjnym warunkiem do spełnienia jest to, żeby przynajmniej jeden z rodziców (opiekunów prawnych) ubezpieczony był w KRUS.
Wniosek o skierowanie na rehabilitację

Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (DzU z 2013 r. poz. 860). Do wniosku obligatoryjnie powinien zostać dołączony formularz z dodatkową informacją o stanie zdrowia dziecka oraz formularz dotyczący informacji podawanych w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której danej dotyczą.

Wniosek składa się w placówce KRUS

Wypełniony wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wraz z dodatkową informacją o stanie zdrowia dziecka oraz formularzem dotyczącym informacji podawanych w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której danej dotyczą, należy złożyć w placówce KRUS właściwej ze względu ma miejsce zamieszkania rolnika w terminie określonym przez jednostkę.

Skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny następuje po pozytywnej kwalifikacji wniosku dokonanej przez regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego oddziału lub placówki terenowej KRUS. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczną oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni. Szczegółowe informacje na ten temat, w tym wyjaśnienia dotyczące sposobu wypełniania wniosku o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny można uzyskać w jednostkach organizacyjnych KRUS.

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z chorobami układu oddechowego odbędą się w:
  • Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie w terminie 30.06–20.07.2019 r.,
  • Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju w terminach: I turnus 10.07–30.07.2019 r., II turnus 31.07–20.08.2019 r.,
  • Centrum Rehabilitacji Rolników w Świnoujściu w terminie 11.08–31.08.2019 r.
Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu odbędą się w:
  • Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu-Zdroju w terminach: I turnus 23.06–13.07.2019 r., II turnus 14.07–03.08.2019 r.,
  • Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu w terminach: I turnus 08.07–28.07.2019 r., II turnus 29.07–18.08.2019 r.

Maciej Kania
Źródło: KRUS

20. lipiec 2024 12:49