StoryEditor

Zmarł prof. dr hab. Edward Żurawicz. W Instytucie Ogrodnictwa pracował prawie 50 lat

17.03.2021., 11:29h

Z przykrością zawiadamiamy, że 15 marca 2021 roku, w wieku 74 lat zmarł prof. dr hab. Edward Żurawicz, pracownik Instytutu Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach. Z Instytutem związany był nieprzerwanie przez 49 lat.

Św. prof. dr hab. Edward Żurawicz był absolwentem Wydziału Ogrodniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pracę w Instytucie Sadownictwa podjął 1 czerwca 1972 r. w Zakładzie Roślin Jagodowych.

W latach 1985 – 2017 kierował pracami Zakładu Hodowli Roślin Sadowniczych, przekształconego później w Zakład Hodowli Roślin Ogrodniczych; w latach 2002-2011 dodatkowo pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora do spraw naukowo-badawczych w zakresie roślin sadowniczych. 

Wybitny genetyk i hodowca roślin sadowniczych, cieszący się autorytetem zarówno w nauce krajowej, jak i międzynarodowej, autor/współautor ponad 60 oryginalnych odmian wielu gatunków roślin sadowniczych oraz bardzo licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych. Przez wiele lat swojej pracy zawodowej był członkiem Rady Naukowej ISiK oraz IO, a także wielu organizacji i stowarzyszeń, m.in. Polskiego i Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych oraz Związku Twórców Odmian Roślin Uprawnych.

Przez trzy kadencje był także członkiem Komitetu Nauk Ogrodniczych Polskiej Akademii Nauk, zaś w latach 2007-2010 - jego Przewodniczącym. Od roku 2016, na prośbę MRiRW, pełnił funkcję członka Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach.

Prof. dr hab. Edward Żurawicz był bez reszty oddany swojej pracy zawodowej, którą wykonywał z wielkim zaangażowaniem i pasją. Wniósł ogromny wkład w osiągnięcia zarówno Instytutu, jak i polskiego sadownictwa, za co został odznaczony Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz dwukrotnie nagrodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także innymi odznaczeniami resortowymi i stowarzyszeń naukowych. Był wspaniałym nauczycielem i wychowawcą licznych kadr młodych naukowców. Znanym w szerokich kręgach mentorem dla praktyków, promotorem i recenzentem wielu prac doktorskich i habilitacyjnych, a także członkiem komitetów redakcyjnych licznych czasopism o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

- Zapamiętamy Pana Profesora jako Człowieka niezwykle pracowitego, szlachetnego i prawego, chętnie dzielącego się swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem, zawsze służącego radą i pomocą - tak o śp. profesorze pisze w specjalnym komunikacie Dyrekcja i pracownicy Instytutu Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach.

Pożegnanie prof. dr hab. Edwarda Żurawicza nastąpi 19 marca w kaplicy szpitalnej w godz. 11.30 – 11.50. O godzinie 12.00 zostanie odprawiona Msza św. żałobna w Kościele Garnizonowym. Uroczystości pogrzebowe odbędą się na cmentarzu miejskim przy ul. Strobowskiej w Skierniewicach.
22. lipiec 2024 06:16