StoryEditor

Znaczenie współpracy polsko – wietnamskiej

19.03.2022., 11:55h

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk przeprowadził wideorozmowę z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Socjalistycznej Republiki Wietnamu Le Minh Hoan. Wietnam jest dla Polski bardzo ważnym partnerem wśród krajów azjatyckich. 

Rozmowa ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Socjalistycznej Republiki Wietnamu Le Minh Hoan, dotyczyła współpracy w obszarze rolnictwa.

Rozmowy polsko – wietnamskie

W czwartkowym spotkaniu, uczestniczył również sekretarz stanu w MRiRW Lech Kołakowski. Wicepremier kowalczyk podkreślił znaczenie jakie ma współpraca polsko – wietnamska w dziedzinie rolnictwa. Zaznaczając, jak ważnym partnerem dla Polski jest Wietnam wśród krajów azjatyckich. Podziękował również ministrowi Le Minh Hoan za konstruktywny dialog w sprawie dostępu dla polskich artykułów rolno – spożywczych do rynku wietnamskiego.
Minister Le Minh Hoan wyraził nadzieję na dalsze wzmacnianie współpracy.

Grupa robocza ds. współpracy w dziedzinie rolnictwa

Ułatwienie wzajemnych kontaktów i dalsze wzmacnianie relacji wiąże się z powołaniem grupy roboczej ds. współpracy w dziedzinie rolnictwa. W spotkaniach w ramach tego formatu będą współtowarzyszyć wiceministrowie oby krajów. Koordynatorem grupy po polskiej stronie będzie sekretarz stanu w MRiRW Lech Kołakowski.

Wymiana handlowa - borówka

W 2021 roku wartość eksportu rolno – spożywczego na rynek wietnamski wyniosła ponad 143 mln. EUR. MRiRW jest zainteresowane poszerzeniem asortymentu towarów eksportowanych do Wietnamu. W tym owoców borówki.
Obie strony wskazały na potrzebę intensyfikacji wymiany handlowej oraz wspierania kontaktów pomiędzy polskimi i wietnamskimi przedsiębiorcami.

Bernat Patrycja
Źródło: gov.pl
Fot: gov.pl

14. czerwiec 2024 18:21