StoryEditor

Zużyte opakowania i przeterminowane środki ochrony roślin. Gdzie je oddawać?

21.03.2022., 11:55h

Większość środków ochrony roślin ma określoną datę przydatności. Stosowanie takich preparatów po jej upływie, może mieć negatywny wpływ na uprawę. Jak przygotować opakowania i gdzie je oddać?


Przeterminowane substancje chemiczne mogą być szkodliwe dla środowiska, dlatego nie można wyrzucać ich do zwykłych śmieci, tylko kierować się ważnymi zasadami. W Polsce istnieją odpowiednie instytucje, które zajmują się utylizacją odpadów niebezpiecznych, ale nie są to jedyne miejsca, które odbierają tego typu odpady. Wśród nich znajdują się także odbiorcy mający odpowiednie zezwolenia na taką działalność.
Gdzie szukać takich informacji na ten temat? Między innymi w oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, który dysponuje adresami i danymi kontaktowymi owych firm.

Od niemal 15 lat działa w Polsce system zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR), które zrzesza firmy produkujące środki ochrony roślin i wprowadzające je na polski rynek. System zbiórki opakowań finansowany jest w całości ze środków producentów i importerów, wprowadzających środki ochrony roślin na rynek i umożliwia on bezpłatne pozbycie się pustego opakowania po środku ochrony roślin, nawozie czy produktach biobójczych.

Jedynym sposobem na pozbycie się przeterminowanych środków chemicznych, jest ich przekazanie do firmy, która zajmuje się ich utylizacją. Zanim jednak przekażemy w takie miejsce niebezpieczne dla środowiska i ludzi odpady, upewnijmy się czy odbiorca posiada zezwolenia na prowadzenie tego typu działalności i utylizację przeterminowanych preparatów.
Opakowania i pozostałości po ŚOR można także bardzo często zostawiać w pobliskich sklepach ogrodniczych lub rolniczych, najlepiej tych sprawdzonych

Gdzie oddać puste opakowania po środkach ochrony roślin?

Praca w gospodarstwie niesie za sobą szereg zagrożeń, dlatego też tak ważne jest dbanie o bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie. Samodzielne utylizowanie takich opakowań, spalanie, wyrzucanie razem z odpadami komunalnymi lub do lasu jest złamaniem prawa i może być niebezpieczne dla środowiska. Jakimi zasadami się kierować?

  • zanim punkt sprzedaży przyjmie takie opakowanie, należy je trzykrotnie przepłukać;
  • płukanie opakowań i wykorzystanie popłuczyn do oprysku pozwala wykorzystać całą zawartość opakowania;
  • popłuczyn nie wolno wylewać do zlewu, gdyż jest to niebezpieczne dla środowiska.
  • transport pustych opakowań ze sklepu jest dzięki temu bezpieczny, a sprzedawcy nie mają kontaktu ze stężonym produktem;
  • do punktów sprzedaży oddajemy opakowania plastikowe i szklane, torebki foliowe i papierowe. Co ważne: płucze się tylko opakowania plastikowe i szklane. Torebek papierowych i foliowych nie płuczemy.

Oprac. Natalia Marciniak-Musiał
fot. envatoelements

 

22. maj 2024 11:54