StoryEditor

10 stycznia upływa termin rejestracji podmiotów zainteresowanych eksportem jabłek do Kolumbii

05.01.2020., 15:12h

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina, że w dniu 10 stycznia 2020 r. upływa termin rejestracji podmiotów zainteresowanych eksportem jabłek do Kolumbii. Jednocześnie, przypominamy, że termin przekazania do GIORiN przez WIORiN-y list podmiotów zarejestrowanych wskazanym eksportem, upływa dnia 15 stycznia 2020.

Warunki eksportu polskich jabłek do Kolumbii

Konieczność rejestracji producentów jabłek (sady) oraz podmiotów zajmujących się przechowaniem /pakowaniem jabłek, zainteresowanych eksportem jabłek do Kolumbii, we właściwych wojewódzkich inspektoratach ochrony roślin i nasiennictwa najpóźniej do 10 stycznia roku rozpoczęcia uprawy i/lub przechowywania/pakowania, strona kolumbijska nie wymaga uzyskania zezwolenia importowego, towar powinien być zaopatrzony w świadectwo fitosanitarne,
podmioty już zarejestrowane powinny każdego roku potwierdzić właściwemu inspektoratowi ochrony roślin i nasiennictwa chęć prowadzenia tej działalności w danym sezonie w terminie do dnia 30 kwietnia.

Szczegółowych informacji w zakresie warunków eksportu, również aktualizacji wpisu do rejestru, udzielają jednostki terenowe Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Jakie są wymagania fitosanitarne dla krajów trzecich?


oprac. mw na podst. piorin.gov.pl

20. lipiec 2024 11:19