StoryEditor

60 mln dla producentów jabłek

15.07.2022., 12:13h

W ramach Porozumienia Rolniczego w Ministerstwie Rolnictwa odbyło się posiedzenie Zespołu ds. stabilizacji i wsparcia rynku owoców i warzyw.


W spotkaniu w ramach Porozumienia Rolniczego uczestniczył sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw przetwórstwa i rozwoju rynków rolnych Norbert Kaczmarczyk. W posiedzeniu brali także udział przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB oraz Departamentu Rynków Rolnych MRiRW. Sektor owoców i warzyw reprezentowali producenci i przetwórcy.

Jakie tematy zostały omówione podczas posiedzenia?

Podczas spotkania przedstawiono przebieg i efekty mechanizmu „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek”, działania możliwe do realizacji przez sektor ogrodniczy w ramach środków z Krajowego Planu Odbudowy. Dyskutowano również o aktualnej sytuacji na rynku owoców i warzyw.

Pozytywny odbiór mechanizmu wsparcia dla producentów jabłek

Przedstawiciele sektora owoców i warzyw pozytywnie ocenili mechanizm wsparcia dla producentów jabłek, wskazując, że blisko 60 mln zł trafi do producentów. Przewodniczący Zespołu podziękował resortowi rolnictwa za zaangażowanie w szybkie wdrożenie mechanizmu, który zakończył się sukcesem.
Minister Norbert Kaczmarczyk zwrócił szczególną uwagę na znaczenie polskiego przetwórstwa i poinformował o alokowaniu blisko 4,5 mld zł w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

- W KPO w ramach Inwestycji A 1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu”, przewidziano wsparcie inwestycyjne dla różnych etapów krótkich łańcuchów dostaw żywności, w tym dla rolników rozpoczynających lub kontynuujących przetwórstwo rolno-spożywcze na małą skalę oraz dla przedstawicieli sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw-podkreślił wiceminister Kaczmarczyk.

Przedstawiciel Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB charakteryzował sytuację rynkową, zwracając uwagę na wysokie ceny skupu, w szczególności owoców miękkich. Podkreślił jednocześnie, że dokładniejsza ocena sytuacji na tym rynku będzie możliwa po opublikowaniu przez GUS pod koniec lipca br. wstępnego szacunku zbiorów.

Z jakimi problemami muszą radzić sobie producenci owoców i warzyw?

Producenci owoców i warzyw oraz przetwórcy wskazywali między innymi na:

  • wysokie ceny energii, które znacząco podwyższają koszty produkcji zarówno surowca, jak i produktów przetworzonych;
  • oraz fałszowania kraju pochodzenia owoców i warzyw.
W tym kontekście przedstawiciele Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zapewnili o podejmowanych działaniach kontrolnych, obejmujących także weryfikację kraju pochodzenia produktów sektora owoców i warzyw.

fot i źródło: gov.pl
22. maj 2024 10:29