StoryEditor

Akademia Sadu Nowoczesnego: W tym sezonie sprzedali wszystkie jabłka

W tym tygodniu z kamerą „Sadu Nowoczesnego” gościliśmy w gospodarstwie Anety i Jacka Zająców w Horodyszczu k. Białej Podlaskiej. Gospodarze na ponad 30 ha uprawiają jabłonie. Zapytaliśmy ich o potencjał plonotwórczy drzew w tym roku, strukturę odmianową oraz handel produkowanymi w gospodarstwie owocami.

Jak informuje pani Aneta, w tym roku nie zapowiada się wysokie plonowanie, największy na to wpływ miały zimowe mrozy, sięgające nawet –30°C.

Dobór odmian w gospodarstwie w dużej mierze był uzależniony od odbiorcy owoców, jakim była Federacja Rosyjska. Stąd do tej pory prym w sadzie wiodła odmiana Idared i jej lepiej wybarwiający się mutant Najdared. Handel kwitł doskonale do czasu wprowadzenia przez naszego wschodniego sąsiada embarga na unijne owoce. Państwo Zającowie stanęli przed ogromnym wyzwaniem. Musieli dostosować się do zmieniających się realiów biznesowych. Zaczęła się wymiana nasadzeń na nowsze odmiany o lepiej wybarwiających się owocach, głównie są to sporty Gali. Zaczęto także poszukiwać nowych rynków zbytu i kanałów dystrybucji dla produkowanych w gospodarstwie owoców. W tym sezonie gospodarze nawiązali kontakt z Biedronką, spełnili wymagania tego odbiorcy i sprzedali wszystkie przechowywane jabłka. Jak to wyglądało?

Zapraszamy do obejrzenia relacji wideo!
20. czerwiec 2024 21:20