StoryEditor

Borówka wysoka jednym z tematów podczas spotkania z delegacją z Wietnamu w MRiRW

13.09.2019., 00:00h

Sekretarz stanu w MRiRW Szymon Giżyński, spotkał się 11 września z wiceministrem rolnictwa i rozwoju wsi Socjalistycznej Republiki Wietnamu - Tranem Thanhem Namem, i towarzyszącą mu delegacją z wietnamskiego resortu rolnictwa oraz Ambasadorem Socjalistycznej Republiki Wietnamu w Polsce.

Tematem uzyskanie dostępu do rynku wietnamskiego m.in. dla borówki wysokiej

Strona polska zaprezentowała postulaty odnośnie eliminacji barier w dostępie do rynku wietnamskiego dla produktów rolno-spożywczych z Polski, w tym, przede wszystkim, uznanie przez Wietnam regionalizacji w odniesieniu do ASF oraz uzyskanie dostępu do rynku wietnamskiego dla: produktów wieprzowych poddanych obróbce termicznej, mięsa wołowego, świeżych owoców borówki wysokiej. Poruszone zostały także kwestie dotyczące eksportu z Polski mięsa drobiowego, produktów rybołówstwa oraz mięsa zwierząt dzikich.  

W 2019 r. KOWR zorganizował 2 misje gospodarcze dla polskich firm do Wietnamu

Delegacja wietnamska z uznaniem odniosła się do polskich osiągnięć w zakresie produkcji i przetwórstwa rolno-spożywczego oraz wyraziła zainteresowanie wymianą doświadczeń w tym zakresie. Wskazała także na konieczność podejmowania działań na rzecz zwiększania wymiany handlowej artykułami rolno-spożywczymi. W odpowiedzi strona polska przedstawiła ofertę  Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który aktywnie wspiera kontakty polskich i wietnamskich przedsiębiorców. W 2019 r. KOWR zorganizował 2 misje gospodarcze dla polskich firm do Wietnamu, połączone z wystąpieniami na targach rolno-spożywczych.
Podsumowując spotkanie, obaj wiceministrowie wyrazili nadzieję na dalsze zacieśnianie relacji i podejmowanie wspólnych inicjatyw, które zaowocują wymiernymi korzyściami dla rozwoju sektora rolnego w Polsce i w Wietnamie

53% ogólnej wartości wysyłanych z Polski do Wietnamu produktów to artykuły rolno-spożywcze

Wietnam jest najważniejszym rynkiem docelowym dla polskich produktów rolno-spożywczych w Azji Południowo-Wschodniej. 53% ogólnej wartości wysyłanych z Polski do Wietnamu to artykuły rolno-spożywcze. W 2018 r. zanotowano wzrost polskiego eksportu towarów rolno-spożywczych do Wietnamu o 26% do poziomu 151 mln EUR wobec 120 mln EUR w 2017 r. Główne produkty eksportowane z Polski to: filety rybne, mięso drobiowe, mąki, grysiki i granulki z mięsa i podrobów, ryb, mięso wieprzowe, mleko i śmietana zagęszczone.

Źródło: MRiRW

20. lipiec 2024 12:40