StoryEditor

Dobry materiał szkółkarski kluczem do sukcesu szkółek

Na przełomie lata i jesieni PIORIN zajmuje się kwalifikacją materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych. Inwestycja w dobry i sprawdzony materiał to pierwszy krok do sukcesu w produkcji owoców. Jak wypadła ocena materiału szkółkarskiego w roku 2021?

Założenie uprawy sadowniczej, a więc sadu owocowego, plantacji krzewów owocowych czy plantacji truskawek i osiągnięcie sukcesu w tym działaniu wiążą się z inwestycją w materiał szkółkarski, który jest zdrowy i jakościowy. W poprzednim roku PIORIN oceniła 684,39 ha upraw kwalifikowanego i elitarnego materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych, a kontrola objęła 271 gospodarstw szkółkarskich.

Do największych pod względem powierzchni należą szkółki drzewek owocowych, plantacje podkładek wegetatywnych oraz plantacje sadzonek truskawek.

Jakie są wyniki kontroli PIORIN?

Porównanie lat 2001 vs 2021 wykazało:

 • Liczba gospodarstw szkółkarskich w roku 2021 (271) utrzymuje się na średnim poziomie ostatnich 10 lat, choć w 2001 roku była cztery razy większa i wynosiła 1116;
 • Zatem również powierzchnia kwalifikowanych i elitarnych upraw szkółkarskich zmniejszyła się o ok. 25%;
 • Zmieniła się struktura gospodarstw – z licznych i rozdrobnionych powstały gospodarstwa większe i profesjonalne;
 • Najwięcej tego typu gospodarstw funkcjonuje w woj. lubelskim i mazowieckim.

W roku 2021 produkcja kwalifikowanych drzewek owocowych:

 • przekroczyła nieco 10 mln sztuk,
 • zajmowała powierzchnię blisko 300 ha;
 • 80% wszystkich kwalifikowanych drzewek owocowych stanowiły drzewka jabłoni;
 • asortyment objął 86 odmian, w tym Golden Delicious i jego mutanty (Golden Delicious Reinders, Camspur), Szampion i jego mutanty (Szampion Reno, Szampion Arno, Reno 2) oraz Idared i jego czerwone mutanty (Najdared, Idaredest).

W roku 2021 plantacje podkładek wegetatywnych:

 • objęły prawie 130 ha,
 • dominowały wśród nich podkładki jabłoni: M.9, M.9 T.337, M.26, P 60 i M.7.

W roku 2021 plantacje sadzonek truskawek:

 • poddano ocenie polowej potwierdzającej spełnienie wymagań w zakresie wytwarzania i jakości w 2021 r. – dla 65 mln sztuk,
 • wśród najpopularniejszych odmian znajdowały się: Camarosa, Nabila, Flair, Honeoye i Grandarosa.

Materiał CAC alternatywą dla kwalifikowanego bądź elitarnego materiału szkółkarskiego

Materiał CAC, którego udział rośnie z roku na rok, jest zgodny z określonymi wymaganiami, ale jego ocenę przeprowadza dostawca. Inspekcja sprawuje funkcję organu kontrolnego przy jego wytwarzaniu.

W minionej dekadzie produkcja drzewek owocowych, krzewów owocowych oraz sadzonek truskawek w kategorii CAC znacznie przewyższała produkcję materiału kwalifikowanego. Najczęściej odbywa się ona w woj. podkarpackim, lubelskim i mazowieckim.

 

Wszelkie wykresy z danymi dostępne są na stronie PIORIN.

 

oprac. nmm

źródło: PIORIN

fot. PIORIN

19. czerwiec 2024 19:55