StoryEditor

Eksport owoców i ich przetworów z Polski

11.07.2019., 15:04h
Wzrost wolumenu i wartości eksportu przetworów, spadek w przypadku owoców świeżych

W strukturze wartości eksportu owoców i ich przetworów ogółem z Polski od wielu lat dominują przetwory owocowe, z 70% udziałem. W 2018 r., analizując nieostateczne dane MF, z Polski wyeksportowano 1,068 mln t świeżych owoców za 600,3 mln EUR oraz 1,032 mln t przetworów owocowych za 1,341 mld EUR. Oznacza to wzrost wartości eksportu przetworów owocowych o 8% i wzrost wolumenu o 5% oraz spadek wartości eksportu owoców świeżych o 4% r/r, przy jednoczesnym spadku wolumenu o 17% r/r. Ujemne saldo obrotu świeżymi owocowymi w 2018 r. uległo pogłębieniu o ponad 3% do -942,7 mln EUR, jak również wzrosło dodatnie saldo obrotu przetworami owocowymi o ponad 18% do +615,1 mln EUR.

Eksport głównie do krajów UE-15

Owoce i ich przetwory eksportowane są głównie do UE-15 (64% w ujęciu wartościowym w 2018r.). Sprzedaż w tym kierunku rośnie od lat. W 2018 r. wzrosła o 8% r/r, a udział UE-15 zwiększył się o 2,5 p.p. Bardziej dynamicznie wzrosła wartość eksportu do UE-13, bo o 17% i w 2018 r. stanowiła już 16% całego eksportu owoców i ich przetworów (wzrost udziału o 1,7 p.p.). W tym samym czasie wartość eksportu owoców i ich przetworów do WNP zmalała aż o 28% r/r, stanowiąc już tylko 11% eksportu tej kategorii w ujęciu wartościowym (spadek udziału o 5 p.p.).

Przewidywany wzrost eksportu przetworów w 2019 r.

Analizując krajową sytuację podażową owoców w 2019 r. oraz tendencje na rynku unijnym i światowym, przewidujemy 2,5 proc. wzrost eksportu przetworów owocowych w bieżącym roku kalendarzowym (ze względu na duże zapasy, po rekordowych zbiorach z 2018r.) i jednocześnie duży spadek produkcji w sezonie 2019/20.

74% wolumenu eksportowanych świeżych owoców stanowiły jabłka

W 2018 r. jabłka stanowiły 74% wolumenu wyeksportowanych z Polski owoców świeżych, przy czym udział ten spadł o prawie 6 p.p. r/r. W 2018 r. jabłek za granice Polski sprzedaliśmy 794,3 tys. t za 327,4 mln EUR, za średnią cenę 0,41 EUR/kg, co oznacza że wyeksportowano o 23% mniej wolumenu r/r. Gruszki, drugie w strukturze sprzedaży, mają już tylko 4% udziału w eksportowanym wolumenie - 45,4 tys. t za 17 mln EUR (przy średniej cenie 0,37 EUR/kg), co daje 8% wzrost wolumenu eksportu r/r.

W strukturze eksportu przetworów owocowych dominują soki

W strukturze eksportu przetworów owocowych dominują soki owocowe z 53% udziałem, których w 2018 r. wyeksportowano 548,1 tys. t za 591,6 mln EUR (10% wzrost ilości i 15% wzrost wartości eksportu soków ogółem r/r). Zagęszczonego soku jabłkowego sprzedano za granicę 241,5 tys. t za 321,9 mln EUR tj. po średniej cenie 1,29 EUR/kg, co stanowiło 44% eksportu soków owocowych i oznacza 14% wzrost wolumenu i 12% wzrost wartości eksportu r/r. Niezagaszonego soku jabłkowego w tym samym czasie sprzedano  z Polski 174,3 tys. t za 321,9 mln EUR tj. 23% więcej wolumenowo  i 32,8% więcej wartościowo r/r co stanowi 31,8% udziału w eksporcie soków ogółem

Maciej Kania
Źródło: agronomist.pl

20. lipiec 2024 12:50