StoryEditor

Gdzie trafi 9 mln złotych z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw?

24.01.2022., 11:48h

Środki finansowe Funduszu Promocji Owoców i Warzyw to prywatne pieniądze producentów, gromadzone na rachunku bankowym prowadzonym przez KOWR. W ostatnich latach to kwota w wysokości 8–9 mln zł, to niestety o wiele za mało w stosunku do potrzeb. Na co zostaną wydane?

Fundusz promocji to prywatne pieniądze producentów, zarządzane przez Komisję składającą się w zdecydowanej większości z przedstawicieli organizacji zrzeszających producentów, a promocja z niego finansowana jest realizowana przez organizacje zrzeszające producentów lub przetwórców. W ten sposób branża, mając swoje środki finansowe, może realizować tak potrzebne działania promujące owoce i warzywa oraz ich przetwory w kraju i za granicą.

Gdzie są i na co mogą zostać wydane pieniądze z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw

Fundusz Promocji Owoców i Warzyw jest jednym z dziesięciu funduszy działających na podstawie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, która weszła w życie 1 lipca 2009 r. Środki finansowe funduszu są gromadzone na rachunku bankowym prowadzonym przez KOWR. W ostatnich latach to kwota w wysokości 8–9 mln zł, to niestety o wiele za mało w stosunku do potrzeb.
Z Funduszu mogą być finansowane m.in. działania promujące spożycie owoców i warzyw oraz ich przetworów, informujące o ich jakości i cechach, udział w wystawach i targach, badania rynkowe dotyczące spożycia owoców i warzyw, udział organizacji branżowych w pracach organizacji międzynarodowych. O środki z Funduszu mogą ubiegać się ogólnopolskie organizacje branżowe zrzeszające producentów lub przetwórców, a także inne organizacje zrzeszające producentów lub przetwórców, jeżeli ich cele statutowe są zgodne z celami Funduszu.

Kto decyduje o tym, na co zostaną wydane pieniądze z Funduszu?

O przyznaniu dofinansowania decyduje dziewięcioosobowa Komisja Zarządzająca, powoływana przez Ministra na czteroletnią kadencję. Komisja funkcjonuje zgodnie z przyjętym regulaminem. Zasady gospodarowania środkami finansowymi Funduszu, Strategia promocji dla branży owoców i warzyw na dany rok, plan finansowy na poszczególne lata, a także sprawozdania finansowe i merytoryczne są dostępne na stronie internetowej KOWR.
Ostatnie lata to okres dużych zmian w podejściu do promocji: preferowane są projekty oparte o współpracę wielu organizacji, promujące owoce i warzywa oraz ich przetwory przez cały rok. Obecnie realizowane są kolejne edycje projektów: „Czas na polskie superowoce” (7 organizacji), „Moc polskich warzyw” (6 organizacji), „Ziemniaki czy kartofle? Wybierz, smakuj i jedz!” (4 organizacje), „#wybieram Polskie jabłka” (5 organizacji), a także projekty: „5 porcji warzyw, owoców lub soku” i skierowany do najmłodszych „Jedz owoce i warzywa, w nich największa moc się skrywa”. W celu obniżenia kosztów, poprawy efektywności i uzyskania synergii działań między projektami, organizacje branżowe wypracowały wspólną strategię komunikacji oraz wspólną wizualizację (https://polowasukcesu.pl).

Jak i gdzie promowane są polskie owoce i warzywa? 

Ważnym celem, na który Komisja przeznacza środki w pierwszej kolejności, jest promocja zagraniczna, czyli dofinansowanie udziału w targach (m.in. Fruit Logistyka, Fruit Attraction, BioFach) oraz pokrycie udziału własnego organizacji pozyskujących na promocję środki unijne. Spośród wszystkich sektorów nasza branża w okresie działania funduszu pozyskała niewątpliwie najwięcej środków unijnych. Dzięki tym projektom promowane były, są lub będą w najbliższym czasie polskie owoce i warzywa m.in. w takich krajach, jak: Rosja, Ukraina, Chiny, Egipt, Algieria, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Tajlandia, Malezja, Jordania, Japonia, Korea Południowa, Wietnam, Singapur, Hongkong oraz w wielu krajach unijnych. Również przy wsparciu środków Funduszu kilka naszych organizacji z powodzeniem uczestniczy w pracach międzynarodowych organizacji sektora.
Autor: Dr Witold Boguta prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw
Fot: Skylar Jay on Unsplash
Wstęp i śródtytuły pochodzą od redakcji "Sadu Nowoczesnego”
23. maj 2024 01:42