StoryEditor

Kolumbijski rynek zbytu otwarty na polskie jabłka

30.10.2019., 15:09h

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że pomyślnie została zakończona procedura analizy ryzyka dla polskich jabłek w eksporcie do Kolumbii.

Jabłka z 2019 roku spełniają wymagania importowe w Kolumbii

Kolumbijski Instytut Rolnictwa (ICA) opublikował na swojej stronie internetowej importowe wymagania fitosanitarne dla tego produktu i niniejszym, eksport jabłek pochodzących z produkcji 2019 r. przez podmioty zarejestrowane oraz spełniające wymagania importowe Kolumbii jest już możliwy.

Warunki eksportu polskich jabłek do Kolumbii

Konieczność rejestracji producentów jabłek (sady) oraz podmiotów zajmujących się przechowaniem /pakowaniem jabłek, zainteresowanych eksportem jabłek do Kolumbii, we właściwych wojewódzkich inspektoratach ochrony roślin i nasiennictwa najpóźniej do 10 stycznia roku rozpoczęcia uprawy i/lub przechowywania/pakowania, strona kolumbijska nie wymaga uzyskania zezwolenia importowego, towar powinien być zaopatrzony w świadectwo fitosanitarne,
podmioty już zarejestrowane powinny każdego roku potwierdzić właściwemu inspektoratowi ochrony roślin i nasiennictwa chęć prowadzenia tej działalności w danym sezonie w terminie do dnia 30 kwietnia.
 
Szczegółowych informacji w zakresie warunków eksportu, również aktualizacji wpisu do rejestru, udzielają jednostki terenowe Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Źródło: www.piorin.gov.pl

22. lipiec 2024 06:46