StoryEditor

Kontrola jakości handlowej soków i nektarów

13.02.2020., 15:16h

W IV kwartale 2019 roku Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej soków i nektarów. Objęto nią 46 podmiotów.

Cechy organoleptyczne

W zakresie cech organoleptycznych sprawdzono 55 partii. Z uwagi niezgodną z deklaracją barwę zakwestionowano 1 partię (1,8%). 

Parametry fizykochemiczne

Parametry fizykochemiczne skontrolowano w 54 partiach, z czego 4 zakwestionowano (7,4%). Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły zawyżonej (w stosunku do deklaracji producenta) zawartości substancji rozpuszczalnych, kwasowości i pH.

Oznakowanie

Oznakowanie zweryfikowano w przypadku 82 partii, z czego w 25 stwierdzono nieprawidłowości (30,5%). Dotyczyły one m.in.:

  • zamieszczenia niedozwolonych informacji odnoszących się do składu (np. „bez konserwantów, barwników, aromatów i dodatkowego cukru”);
  • podawania informacji wprowadzających w błąd odnośnie metod wytwarzania i produkcji (np. „świeży sok jabłkowy”, „świeżo wyciśnięty”, „niepasteryzowany”);
  • braku informacji o sposobie przetworzenia („pasteryzacji”) lub podania jej w nieodpowiednim miejscu (nie w nazwie produktu);
  • podania niezgodnie z przepisami informacji o dacie minimalnej trwałości, warunkach przechowywania, ilości nominalnej i wartości odżywczej.

Źródło: ijhars.gov.pl

20. lipiec 2024 12:50