StoryEditor

Pierwsze efekty interwencji w sprawie utrudnień w eksporcie jabłek do Egiptu

29.06.2022., 12:11h

Jak informuje Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej, są już pierwsze efekty działań w związku z utrudnieniami w eksporcie jabłek do Egiptu.

Ministerstwo Rolnictwa zapewniło, że sprawa na status priorytetowy i podjęto działania w sprawie rozwiązania tego problemu. Trudności w eksporcie wynikają z trudnej sytuacji finansowej Egiptu.

Centralny Bank Egiptu zobowiązał egipskich importerów do wykorzystania bankowego zabezpieczenia transakcji handlowych z partnerami zagranicznymi. Powodem problemów jest niewydawanie akredytyw importerom zajmującym się obrotem 12 kategorii towarowych w tym właśnie jabłek, bez wcześniejszej zgody banku.

Ocenia się, że bank centralny wprowadził ograniczenia w wydawaniu akredytywy, aby ograniczyć import, odpływ walut zagranicznych i zapewnić płynność finansową gospodarce egipskiej. Nie jest to bezpośrednie działanie skierowane przeciwko polskim producentom i eksporterom.

Ministerstwo poinformowało, że w związku z obecnymi problemami w branży sadowniczej, sprawa stabilności wymiany handlowej była przedmiotem rozmów resortu rolnictwa i egipskiej administracji poruszana wielokrotnie.
Na prośbę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi postulat, który dotyczy eliminacji barier w dostępie jabłek do rynku egipskiego, został stanowczo przedstawiony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę podczas wizyty w Egipcie w dniach 29-31 maja 2022 r. Jednak i to nie przyczyniło się do usprawnienia systemu akredytywy i przywrócenia płynnej wymiany handlowej towarami rolno – spożywczymi z Egiptem.

Co w związku z tym planuje rząd?

W najbliższych dniach planowana jest wideokonferencja pomiędzy wicepremierem Henrykiem Kowalczykiem i ministrem rolnictwa i rekultywacji gruntów Egiptu.

Przedstawiciele rządu RP pozostają w stałym, ścisłym kontakcie z Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Kairze i na bieżąco monitorują działania władz egipskich w zakresie dostępu do tego rynku dla polskich owoców.

Kto interweniuje w sprawie ograniczeń w imporcie owoców do Egiptu?
Unia Europejska, przedstawiciele poszczególnych państw unijnych, a także inni ważni partnerzy handlowi Egiptu, w tym: USA, Kanada, Japonia, Australia i Wielka Brytania.

Bernat Patrycja 
Źródło: https://polskiesadownictwo.pl/
Fot: envatoelements

24. maj 2024 09:22