StoryEditor

Rolniczy handel detaliczny: ilu rolników sprzedaje owoce i przetwory?

Rolniczy Handel Detaliczny w Polsce rozwija się w bardzo szybkim tempie, również w przypadku produktów takich jak owoce, warzywa, przetwory czy wypieki. 

Wszyscy zadowoleni – konsumenci, bo mają produkty wprost z gospodarstwa, bez pośredników i pewny produkt, a rolnicy, bo marża zostaje w ich kieszeni. Rolniczy Handel Detaliczny idealnie wpisuje się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu w szczególności skracania łańcucha dostaw. Tylko tak dalej! 

W ramach RHD rolnicy sprzedają przede wszystkim produkty pochodzenia zwierzęcego. Takich podmiotów jest obecnie 11 262. Kontrolę nad nimi sprawuje Inspekcja Weterynaryjna. Ale jest też spora grupa rolników sprzedających owoce, warzywa, zboża, przetwory i wypieki. Nad nimi nadzór ma GIS.

Według danych podanych naszej redakcji przez rzecznika prasowego GIS na rynku do dnia 31.12.2020 r. zarejestrowano 1524 podmioty zajmujące się właśnie sprzedażą produktów pochodzenia roślinnego. 

– Z roku na rok wzrasta liczba podmiotów prowadzących ten rodzaj działalności – w 2019 r. zarejestrowanych było 1129 podmiotów, w roku 2020 – 1524 podmioty – wzrost o 395 podmiotów – komentuje dane GIS. 

Z tabeli przesłanej przez GIS wynika, że gospodarstwa zajmujące się Rolniczym Handlem Detalicznym najczęściej sprzedają zboża, owoce i warzywa oraz grzyby, bo jest ich aż 1357. Poza tymi produktami rolnicy chętnie sprzedają przetwory i soki owocowo-warzywne (969 zarejestrowanych podmiotów). Dość często także rolnicy sprzedają zboża i przetwory zbożowe, a także wypieki i oleje (w sumie ponad 200). Są też podmioty sprzedające gotowe posiłki bezmięsne, jest ich aż 24. 

Środki z PROW na RHD

– W latach 2016-2020 ARiMR przeprowadziła pięć tematycznych naborów wniosków na tzw. małe przetwórstwo w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój. W przypadku trzech naborów dedykowanych RHD złożono łącznie 730 wniosków o przyznanie pomocy. Do końca maja 2021 r. pozytywnie zakończono weryfikację ok. 120 wniosków na łączną kwotę ok. 9 mln zł – informuje ARiMR. Według Agencji zainteresowanie tym działaniem utrzymuje się na podobnym poziomie w całym okresie PROW 2014-2020. 
 
Zainteresowanie pozyskaniem wsparcia przez rolników na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania produktów rolnych utrzymuje się na zbliżonym poziomie w całym okresie wdrażania PROW 2014-2020. 

200 tys. zł na RHD

Zgodnie z harmonogramem planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 na rok 2021, kolejny nabór, w którym uczestniczyć mogą rolnicy podejmujący wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych oraz rolnicy wykonujący lub podejmujący wykonywanie działalności w zakresie przetwarzania i RHD, zaplanowany został na październik br. 

– Pula środków finansowych przeznaczona na ten cel jest szacowana na poziomie, który powinien pozwolić na sfinansowanie wszystkich kwalifikujących się projektów. W kolejnym naborze w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój planowane jest zwiększenie kwoty pomocy na przetwórstwo w ramach RHD ze 100 tys. zł do 200 tys. zł na operację – podaje ARiMR. 
 
Wielu rolników nie chce korzystać z tego rodzaju wsparcia finansowego, bo możliwy jest jedynie zakup nowego sprzętu, który jest bardzo drogi. Agencja twierdzi, że nie podejmowano kroków, aby w refundowanych kosztach na rozwój małego przetwórstwa można było uwzględniać sprzęt używany, gdyż nie pozwalają na to przepisy.
dkol

23. maj 2024 02:09