StoryEditor

Ruszył nabór do 1. część programu Agroenergia dla fotowoltaiki i elektrowni wiatrowych

01.10.2021., 11:43h

1 października 2021r. ruszył nabór do Programu Agroenergi cz. 1. Dotyczy on mikroinstalacji fotowoltaicznych i wiatrowych (od 10 - 50kW), a także instalacji hybrydowych oraz magazynów energii. Zobacz, kto może starać się o dotacje na OZE.

Jakie wymagania musi spełnić rolnik aby kwalifikować się do programu Agroenergia

W ramach programu Agroenergia o dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne, właściciele lub dzierżawcy nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi między 1 ha a 300 ha i co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzą osobiście gospodarstwo rolne, a także osoby prawne czyli właściciele lub dzierżawcy nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się pomiędzy 1 ha a 300 ha i co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzą działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

Co można sfinansować z funduszy programu Agroenergia cz.1

W ramach Agroenergii będzie można współfinansować zakup i montaż instalacji o mocy między 10 a 50 kW, gdzie energia produkowana jest z:

- instalacji fotowoltaicznych

- instalacji wiatrowych

- pomp ciepła, ( wniosek musi być poparty audytem energetycznym )

- instalacji hybrydowej, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ,

oraz zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla obu rodzajów inwestycji ( tj. małych i większych instalacji)

Dofinansowanie „małych” elektrowni tylko 20% kosztów!
Dla instalacji między 10 a 50kW , możemy uzyskać dofinansowanie bezzwrotne w wysokości 20% kosztów kwalifikowanych, zgodnie z poniższą tabelą, lub zwrotną, niskooprocentowaną, pożyczkę na maksymalnie 10 lat.

moc instalacji [kW]

Dofinansowanie w formie dotacji

procentowy udział w kosztach kwalifikowanych

nie więcej niż [zł]

10 < kW ≤ 30

do 20%

15 000

30 < kW ≤ 50

do 13%

25 000

 Koszty kwalifikowane to :

- nakłady poniesione po 1.06.2021r na środki trwałe, sprzęt i wyposażenie: zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem, przy czym nie kwalifikuje się nabycia środków trwałych finansowanych w formie leasingu.

24. maj 2024 10:03