StoryEditor

Śliwki w tym roku tanie

Według danych GUS z lipca br., tegoroczna produkcja śliwek jest szacowana na ok. 2-krotnie wyższą niż w 2017 r. Ile otrzymują za nie producenci?

W trzeciej dekadzie sierpnia br., wg Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa IERiGŻ-PIB, średnie ceny skupu śliwek na rynek deserowy wynosiły 0,85–1,10 zł/kg, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku 3,20–3,80 zł/kg. Ceny skupu śliwek do przetwórstwa (mrożenia)  były na poziomie 0,30–0,45 zł/kg loco zakład. W ubiegłym roku ceny skupu śliwek do mrożenia były znacznie wyższe i wynosiły 2,40–2,80 zł/kg loco zakład.

opracowanie: T. Smoleński (IERiGŻ-PIB, Warszawa)

Powierzchnia uprawy oraz produkcja śliwek w Polsce

Wyszczególnienie

Powierzchnia uprawy w tys. ha

Zbiory w tys. ton

2014

2015

2016

2017

20181

2014

2015

2016

2017

2018

Śliwki

16,5

13,9

14,5

14,3

14,5

106,1

90,8

109,5

58,4

119,0

Źródło: „Wyniki produkcji roślinnej GUS” z poszczególnych lat. Dla 2018r. szacunek GUS z lipca br.
1/ szacunek powierzchni IERiGZ-PIB

01. październik 2023 17:09