StoryEditor

Ukraina eksportuje maliny do USA i Kanady

17.10.2021., 11:44h

Ukraińskie Stowarzyszenie Owocowo-Warzywne (Ukrainian Horticultural Association – UHA) doprecyzowało szczegóły ważnej dla kraju transakcji – jedna partia malin została wysłana do Kanady i USA w wielkości jednego kontenera morskiego. Logistyka trwała około półtora miesiąca, a klient był zadowolony z jakości dostarczonych produktów i rozważa kontynuowanie współpracy z ukraińskimi dostawcami na stałe.

Ukraina po raz pierwszy wyeksportowała duże partie mrożonych malin w kontenerach morskich do USA i Kanady.

Warto eksportować maliny do Ameryki Północnej, bo tam są wyższe ceny

Znaczenie tego wydarzenia dla ukraińskiego przemysłu jagodowego wynika z faktu, że importowane maliny w USA i Kanadzie są droższe niż w innych krajach importujących, a także wysokie wymagania jakościowe, które ukraińscy rolnicy byli w stanie przestrzec. W związku z tym ukraiński eksporter malin wstępnie pomyślnie przeszedł certyfikację FDA (The United States Food and Drug Administration).

Drugim ważnym punktem tego wydarzenia jest to, że USA i Kanada tradycyjnie płacą wyższe ceny za importowane maliny niż inne duże kraje importujące, co stwarza dobre możliwości dla ukraińskich eksporterów do inwestowania w poprawę jakości produktów. Oczywiście wyższa cena importowa wynika z wysokich parametrów jakościowych produktów. A FDA zwraca produkty, które nie spełniają ich standardów i wymagań bezpieczeństwa na koszt dostawcy i publikuje pełne informacje o zaistniałym problemie, w tym nazwę firmy eksportującej. Dlatego dla reputacji kraju eksportującego i firmy dostarczającej bardzo ważne jest spełnienie tych wymagań.

- Stany Zjednoczone i Kanada stanowią około 80% całego globalnego importu mrożonych malin pod względem wartości. Jednak Ukraina tradycyjnie eksportowała mrożone maliny głównie do Polski, która dobrze zarabia na reeksporcie ukraińskich malin do innych krajów świata. Dlatego wyjście na bezpośrednie dostawy mrożonych malin do krajów o wysokich cenach importowych na tę jagodę jest bardzo ważnym krokiem dla dalszego rozwoju biznesu jagodowego na Ukrainie. Rzeczywiście, w tym przypadku ukraińskie producenci jagód mrożonych będą w stanie zwiększyć poziom technologiczny przetwarzania i dopracowań mrożonych malin i zapłacić wyższą cenę dostawcom, a te z kolei podnieść jakość surowców – wyjaśnił Andriy Yarmak, ekonomista Departamentu inwestycyjnego Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

Zobacz też: Polska, czy wysokie ceny malin utrzymają się dłużej? 

Ile pieniędzy traci Ukraina przy eksporcie jagód?

Z powodu niewystarczających wysiłków w promocji marketingowej jagody ukraińscy producenci tracą rocznie około 24 milionów dolarów przychodów z eksportu, biorąc pod uwagę różnicę cen między Ukrainą, Polską i Serbią. Pieniądze te pozostają polskim reeksportem.  Jednak w ostatnich latach pojawił się pozytywny trend dywersyfikacji eksportu mrożonych malin z Ukrainy.  W szczególności znacznie wzrosły bezpośrednie przesyłki eksportowe ukraińskich malin do Niemiec, Francji, Włoch i Holandii. Pojawienie się na liście krajów importujących mrożone maliny w USA i Kanadzie pozwoli na dalszą dywersyfikację eksportu, zwłaszcza że ukraińscy producenci już w tym roku planują znacznie rozszerzyć obszar pod malinami.

Warto zauważyć, że UHA, dzięki tej udanej wysyłce, wznowiła negocjacje z członkami stowarzyszenia w celu stworzenia platformy handlowej do współpracy w zakresie eksportu świeżych i mrożonych warzyw, owoców i jagód oraz wejścia do ukraińskich sieci supermarketów. Jeśli takie plany zostaną zrealizowane, może to poważnie wzmocnić pozycję Ukrainy na rynkach eksportowych. Jednak do niedawna ukraińscy eksporterzy, z reguły, nie mogli się zgodzić.

Należy pamiętać, że USA importuje mrożone maliny, głównie z Chile, Meksyku i Serbii. Jednocześnie Serbia – największy światowy eksporter malin mrożonych – aktywnie zwiększyła dostawy jagód do USA, uważając ten rynek za jeden z jego priorytetów.  W 2020 roku Serbia po raz pierwszy wyeksportowała do USA ponad 10 tys. ton mrożonych malin i prawie dogoniła pod względem eksportu Meksyk. Dla porównania Polska wyeksportowała do USA tylko 281 ton malin w 2020 roku. Dynamika eksportu polskich mrożonych malin do USA pozostaje negatywna od kilku lat – w 2018 roku Polska dostarczyła do USA ponad 400 ton malin.

Kanada importujemy mrożone maliny z Chile, Serbii, USA i Meksyku. Serbia również zwiększa eksport do Kanady, a w 2020 roku dostarczyła rekordową ilość mrożonych malin – 6,8 tys. ton. Polska dostarcza do Kanady mniej więcej taką samą ilość malin jak do USA.

W związku z tym dla Ukrainy, która jest jedną z 5 największych światowych eksporterów mrożonych malin, bardzo ważne jest zamocować się na tych dwóch najważniejszych rynkach sprzedaży. Jest to szczególnie ważne na tle oczekiwanego wzrostu produkcji wszystkich rodzajów jagód w latach 2022-2024.

Autor: Maryia Khamiuk
14. czerwiec 2024 17:29