StoryEditor

Wymagania sanitarne krajów trzecich dla polskich jabłek

30.10.2019., 15:09h

Wymagania fitosanitarne ustalane są przez kraje trzecie z uwzględnieniem ryzyka fitosanitarnego, które jest związane z występowaniem określonych organizmów szkodliwych w zależności od rodzaju importowanego materiału roślinnego (np. rośliny przeznaczone do sadzenia, owoce, warzywa, produkty przetworzone). 

W zależności od kraju eksportu rozróżniamy różne procedury w uzyskaniu dostępu do rynku. Spośród krajów trzecich, które posiadają najbardziej restrykcyjny system w dostępie do rynku tzw. system zamknięty, w ramach którego konieczne jest przeprowadzenie procedury oceny zagrożenia agrofagiem przed eksportem, Polska uzyskała dostęp do następujących krajów/produktów:

Jakie są wymagania fitosanitarne dla krajów trzecich?

Kanada – OWOCE ŚWIEŻE - JABŁKA
Chiny – OWOCE ŚWIEŻE - JABŁKA
Wietnam – OWOCE ŚWIEŻE - JABŁKA
Indie – OWOCE ŚWIEŻE - JABŁKA
Kostaryka – OWOCE ŚWIEŻE - JABŁKA
Tajlandia – OWOCE ŚWIEŻE - JABŁKA
Kolumbia – OWOCE ŚWIEŻE - JABŁKA
Izrael – OWOCE ŚWIEŻE - JABŁKA
 

Szczegółowych informacji na temat wymagań fitosanitarnych w eksporcie udzielają jednostki terenowe Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Źródło: www.piorin.gov.pl

22. lipiec 2024 07:43