StoryEditor

ZSRP: Spotkanie w sprawie umów kontraktacyjnych

12.02.2020., 15:16h

Od wielu miesięcy trwają prace nad wprowadzeniem w życie tzw. umowy kontraktacyjnej, która regulowałaby obrót towarami pomiędzy producentem a bezpośrednim jego odbiorcą. Niestety ustawa utknęła w polskim Parlamencie. Oficjalnym powodem jest niezgodność zapisów z przepisami prawa Unii Europejskiej. W związku z tym zwróciliśmy się do polskich eurodeputowanych związanych ze sprawami rolnymi z prośbą o lobbing w Parlamencie Europejskim.

Stanowisko Komisji Europejskiej odnośnie projektu ustawy ZSRP

Dotychczas jako jedyny na prośbę Związku Sadowników RP odpowiedział Europoseł Krzysztof Hetman, z którym przedstawiciele ZSRP, Zrzeszenia Producentów Wiśni i Krajowego Stowarzyszenia Plantatorów Czarnych Porzeczek spotkali się w poniedziałek 10 lutego br. Spotkanie poświęcone było omówieniu zagadnienia oraz przedstawieniu założeń i propozycji ZSRP związanych ze stanowiskiem Komisji Europejskiej odnośnie projektu ustawy ZSRP o „zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi”.

Sadownicy muszą mieć zagwarantowaną cenę minimalną?

Poseł K. Hetman widzi i rozumie skalę problemu i w pełni popiera stanowisko Związku Sadowników RP, bowiem również jego zdaniem polskie sadownictwo, rolnictwo ma rację bytu tylko wówczas, kiedy będzie dochodowe. Sadownicy muszą mieć zagwarantowaną cenę minimalną, a tym samym opłacalność produkcji. Wszelkiego rodzaju dotacje czy dopłaty bezpośrednie są ważne, bowiem pozwalają na modernizację gospodarstw i unowocześnianie ich, jednak nie zastąpią godziwej płacy za ciężką pracę. 
W odczuciu ZSRP problemem nie jest tylko prawo Unii Europejskiej, ale przede wszystkim nasza administracja krajowa. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi mimo wielu próśb spotkania się z organizacjami zaangażowanymi w pracę nad ustawą o umowach kontraktacyjnych w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie wyraził takiej woli. 

oprac. mw. na podst. www.polskiesadownictwo.pl

20. lipiec 2024 10:58