StoryEditor

Ile wniosków na inwestycje w nawadnianie wpłynęło do ARiMR?

21.02.2020., 15:17h

Trwa pierwszy w tym roku nabór wniosków o dotacje na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego. Dokumenty można składać jeszcze do 20 kwietnia, ale sprawdziliśmy ile wniosków już wpłynęło do ARiMR.

Jak poinformowało nas Biuro Prasowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do 11 lutego 2020 r. w pierwszym naborze w ramach "Modernizacji gospodarstw rolnych" w obszarze nawadniania złożono następującą liczbę wniosków:
   
1.    woj. dolnośląskie: 12 wniosków
2.    woj. kujawsko-pomorskie: 111 wniosków
3.    woj. lubelskie: 22 wnioski
4.    woj. lubuskie: 14 wniosków
5.    woj. łódzkie: 88 wniosków
6.    woj. małopolskie: 7 wniosków
7.    woj. mazowieckie: 45 wniosków
8.    woj. opolskie: 10 wniosków
9.    woj. podkarpackie: 6 wniosków
10.    woj. podlaskie: 4 wnioski
11.    woj. pomorskie: 28 wniosków
12.    woj. śląskie: 2 wnioski
13.    woj. świętokrzyskie: 13 wniosków
14.    woj. warmińsko-mazurskie: 4 wnioski
15.    woj. wielkopolskie: 239 wnioski
16.    woj. zachodniopomorskie: 17 wniosków

Jak widać, największe zainteresowanie inwestycjami w nawadnianie jest na razie w Wielkopolsce. Nie jest to dziwne, ponieważ w tym województwie w 2019 roku susza siała (podobnie jak w Lubuskiem) ogromne spustoszenie. Dodatkowo Wielkopolska ma rejony o bardzo intensywnej produkcji warzyw gruntowych, gdzie brak wody jest szczególnie odczuwalny.

Przypomnijmy, że o pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020,  może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. Wnioskodawca powinien zarabiać na produkcji zwierzęcej lub roślinnej, o czym ma świadczyć wykazany  przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Konieczna jest także obecność w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Co istotne, przyznanie pomocy w tym obszarze wsparcia nie jest uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa i nie trzeba wykazywać wzrostu wartości dodanej brutto (GVA).

Wsparciem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje nawadniające; powiększające obszar nawadniania; jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje.

Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł. Planowane operacje mogą być realizowane tylko jednoetapowo. Zakończenie realizacji operacji i  złożenie wniosku o płatność powinno nastąpić przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

Realizację operacji oraz ponoszenie kosztów kwalifikowanych można rozpocząć "na własne ryzyko" od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Bartłomiej Czekała

Źródło: ARiMR
20. czerwiec 2024 00:52