StoryEditor

Świętokrzyskie: nadchodzi rewolucja w drylowaniu wiśni

01.02.2021., 11:26h

Naukowcy i eksperci z woj. świętokrzyskiego opracowują innowacyjną technologię drylowania wiśni. Minimalnie naruszona struktura owocu stworzy dla niego nowe kierunki produkcji.

28 stycznia Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach wraz z Politechniką Świętokrzyską oraz Suszarnią Owoców, Warzyw i Ziół Maria Chmielewska podpisały umowę o dofinansowanie projektu "Wiśnia bez pestki”. Jego celem jest stworzenie innowacyjnej technologii drylowania wiśni. Urządzenie ma usprawnić produkcję i zminimalizować uszkodzenia owoców. 

W ramach projektu opracowana zostanie nowa innowacyjna technologia drylowania owoców miękkich, która przez wykorzystanie ultasonicznego noża oraz podciśnienia pozwoli na usuniecie pestki z wiśni przy znacznie mniejszym naruszeniu struktury owocu. Prawie nienaruszona struktura owoców (w owocu zostanie wycięty z jednej strony niewielki otwór pozwalający na usunięcie pestki) umożliwi ich wykorzystanie m.in. w procesach kandyzowania, suszenia, rodzynkowania.

Realizacja projektu umożliwi wprowadzenie na rynek krajowy nowej technologii procesu drylowania wiśni oraz związanej z tym nowej metody organizacji produkcji dzięki ograniczeniu selekcji drylowanych owoców. Tym samym umożliwi to wprowadzenie na rynek krajowy i europejski nowego produktu - drylowanej wiśni o wysokich parametrach jakościowych. 

Koszt projektu to 1 404 781,00 zł, a dofinansowanie wynikające z podpisanej umowy to kwota 1 288 075,00 zł.


ksz, oprac. na podst. ŚODR
24. wrzesień 2023 19:49