StoryEditor

Bawełnica korówka zimą

15.02.2021., 11:27h

Od kilku lat w sadach jabłoniowych coraz liczniej występuje bawełnica korówka (Eriosoma lanigerum). Jedną z przyczyn jest przebieg pogody. Długa i ciepła jesień wpływa na intensywny rozwój szkodnika w tym okresie. Dodatkowo umiarkowane temperatury w okresie zimy nie wpływają na ograniczanie jej populacji. W wielu przypadkach bawełnica nie schodzi na dolne partie drzewa na zimowanie. Obserwować można wtedy kolonie bawełnicy w koronach drzew.

Zimują larwy w różnych stadiach rozwojowych na szyjce korzeniowej i na korzeniach. Niekorzystne warunki zimowe najlepiej znoszą larwy najmłodszych stadiów (spadki temperatury do –25°C). Natomiast gdy temperatura spada bardzo gwałtownie, śmiertelność wśród młodych larw jest również duża. W przypadku mroźnej i bezśnieżnej zimy znaczna część populacji bawełnicy ginie. Po takich zimach kolonie tych szkodników możemy obserwować na plantacjach w czerwcu.

Po łagodnych zimach mszyce można obserwować już na początku wegetacji. Rozwój larw na wiosnę rozpoczyna się w końcu kwietnia, przy temperaturze powyżej 7°C. Mszyca rozmnaża się dzieworodnie, samice rodzą larwy. Sporadycznie składają też jaja (głównie przed zimą), jednak wylęgłe z nich larwy nie wydają potomstwa. W sezonie wegetacyjnym wyraźnie zaznaczają się dwa okresy wzmożonego rozwoju tego szkodnika: wiosenny (maj–czerwiec) i jesienny (wrzesień–październik). Przechodzą przez cztery stadia rozwojowe. W warunkach Polski długość rozwoju bawełnicy trwa 2–3 tygodnie. Jedna samica rodzi około 120 larw. W ciągu roku może wystąpić około 10 pokoleń. Rozwojowi szkodnika sprzyja ciepła (ale niezbyt upalna) i jednocześnie wilgotna pogoda.

Walka biologiczna

W zwalczaniu bawełnicy korówki dobre efekty daje walka biologiczna z użyciem ośca korówkowego. Owad o długości 0,7–1,0 mm potrafi w sprzyjających warunkach wyniszczyć nawet 100% kolonii bawełnicy korówki.

Fot. M. Kołacz - Objawy żerowania bawełnicy korówki w trzeciej dekadzie listopada ub.r.
22. maj 2024 11:23