StoryEditor

Co dalej z kaptanem?

26.02.2021., 11:28h

W miniony wtorek unijna organizacja zrzeszająca rolników Copa-Cogeca zwróciła się do Komisji Europejskiej o ponowne rozważenie wniosku o odnowienie pozwolenia dla substancji czynnej - kaptan. Bezpieczeństwo tej substancji potwierdziła EFSA.

Kaptan, pestycyd ogólnego stosowania, to substancja czynna obecnie stosowana w wielu uprawach owoców w kilku państwach członkowskich. Powszechnie używa się go np. w ochronie przed parchem jabłoni i gruszy, gorzką zgnilizną wiśni.

- Po wycofaniu tiofanatu metylu i mankozebu z rynku, kaptan pozostaje jedynym kontaktowym fungicydem, który jest skuteczny przeciwko tym chorobom. Bez bezpiecznego i skutecznego zestawu narzędzi, zwłaszcza tam, gdzie rolnicy już stosują niskie dawki pestycydów, zostało naukowo udowodnione, że plony zostaną zmniejszone, a zatem bezpieczeństwo żywnościowe w przyszłości będzie zagrożone - zwraca uwagę Wiktor Szmulewicz, szef KRIR.

Zdaniem Copa-Cogeca zaprzestanie stosowania kaptanu w uprawach polowych będzie miało poważny wpływ na europejski sektor owoców jako całość. Podczas posiedzenia Unijnego Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz, które odbyło się w dniach 22-23 października 2020 roku, Komisja Europejska zaproponowała jedynie odnowienie tej substancji czynnej do stosowania w szklarniach. Zgodnie z oceną EFSA i Austrii, państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy, kaptan wydaje się spełniać wszystkie wymogi dotyczące pełnego odnowienia, w tym stosowania na otwartych polach. Ponadto EFSA stwierdził, że nie zaburza on funkcjonowania układu hormonalnego i nie szkodzi pszczołom.


Kamila Szałaj, oprac. na podst. KRIR
20. maj 2024 13:30