StoryEditor

Dzień Przechowalni 2010

25.02.2012., 00:00h

Każdego roku Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee (KOB) organizuje Dzień Przechowalni. Doradcy, sadownicy, przedstawiciele instytucji handlowych oraz spółdzielni sadowniczych poznają najnowsze osiągnięcia w dziedzinie kontroli jakości i technik przechowywania. Tegoroczny Dzień zbiegł się z otwarciem nowej chłodni KOB. Dużo uwagi podczas niego poświęcono problemom przechowywania w dynamicznej kontrolowanej atmosferze.

W ciągu ostatnich 5 lat badania prowadzone w KOB przez dr. Josefa Streifa dotyczyły, między innymi: optymalnych warunków przechowywania odmian ‘Braebrun’, ‘Diva’, ‘Caudle’ (Cameo), ‘Nicoter’ (Kanzi) oraz ‘La Flamboytant’ (Mairac), określania poprawnego terminu zbioru poprzez monitorowanie aktywności genów, przechowywania w DKA różnych odmian jabłek oraz gruszek ‘Konferencja’, stworzenia modelu pozwalającego przewidzieć utratę jędrności jabłek w czasie przechowywania; przechowywania czereśni i śliwek; oszczędności energii w trakcie przechowywania.

Nad dynamicznymi kontrolowanymi atmosferami pracuje większość europejskich ośrodków badawczych. Badane są dwie techniki. W pierwszej ilość niezbędnego przechowywanym jabłkom tlenu jest określana na podstawie ilości produkowanego przez owoce alkoholu. W drugiej mierzy się stopień fluorescencji (HarvestWatch-System) jabłek i na tej podstawie ustawia się poziom tlenu w komorze.

Przechowalnie DKA są użytkowane na dużą skalę, zwłaszcza w Południowym Tyrolu. Jak informuje Franz Gasser, naukowiec z ACW (Agroscope Changins- Wädenswil, w Szwajcarii), w sezonie 2009/2010 instalacje DKA były wykorzystywane przez Tyrolczyków w 213 komorach o łącznej pojemności 74 550 ton jabłek. Z kolei Gottfried Lafer, badacz z austriackiego regionu Steiermark, informuje, że DKA było tam zamontowane w 28 komorach, przechowywano w nich głównie jabłka uprawiane organicznie. Dirk Köpcke (region Altes Landu, Niemcy) „dorzucił do puli” ponad 100 komór z 8 000 ton jabłek z północnych Niemiec, nawiązując do informacji z Food Biobased Research, w Holandii DKA była wykorzystywana w około 100 chłodniach. W normalnym systemie ULO, poziom tlenu zazwyczaj przekracza 1%. Jest on bezpieczny gdy zostanie ustalony od 0,2% do 0,3% powyżej granicy, od której jabłka zaczynają produkować alkohol. Krytyczny poziom tlenu, przy którym jabłka zaczynają produkować alkohol jest różny dla poszczególnych odmian (tab. 1). F. Gasser ostrzega, że wartości podane w tabeli bazują na poprzednich latach, a mogą się różnić z roku na rok. W systemie DKA ważna jest analiza (na podstawie próbek jabłek), czy poziom tlenu w komorze powinien być zredukowany czy też zwiększony. W praktyce, wielu sadowników nie stosuje się do tej rady. Dla przykładu, w północnych Niemczech sadownicy często biorą próbki z jednej chłodni, ale na tej podstawie regulują poziom tlenu w trzech lub czterech. Holenderski doradca Wim Schmitz wskazuje, że wielu jego klientów obniża zawartość tlenu bez pobrania próbek. W końcu października ustawiają oni docelową wartość na 0,5% na pięć dni, potem na dziesięć dni ustawiają 1,0%, a następnie znów 0,5%, i tak dalej. Jak twierdzi Schmitz, ryzyko występuje nie gdy jabłka pozostają w atmosferze z 0,5% tlenu przez pięć dni, lecz gdy jego poziom spada powoli do 0,5% w czasie tego pięciodniowego okresu. W ten sposób zawartość tlenu w powietrzu będzie wynosić około 0,7% do 0,8%, średnio w trakcie sezonu. Dr Josef Streif twierdzi, iż technologie takie jak DKA czy SmartFresh mogą przynieść oszczędności energii w trakcie przechowywania – ponieważ znacznie redukują oddychanie owoców, umożliwiają utrzymywanie wyższej temperatury w komorze, a więc oszczędność energii.

Cameo – „spalona” skórka

W sezonie 2007 dr J. Streif spotkał się na jabłkach ‘Caudle’ (Cameo) z jednym z licznych fizjologicznych zaburzeń występujących podczas przechowywania owoców. Duży procent powierzchni skórki wielu jabłek był „spalony”. Zjawisko to było obserwowane głównie na niewyrośniętych owocach z wewnętrznych części drzew. Przyczyną był zbyt szybko ustalony, zwiększony poziom CO2 w początkowym okresie przechowywania. W teście, który miał miejsce w sezonie 2007/2008 około 40% jabłek tej odmiany wykazywało uszkodzenia wynikające z 3% zawartości CO2 ustawionej w początku przechowywania. Uszkodzeń tych nie było wcale bądź były nieliczne, gdy poziom CO2 był ustawiony na 0,7% lub gdy zwiększenie jego poziomu do 3,0% zostało opóźnione o 2 miesiące. Ten sam rodzaj uszkodzeń został zaobserwowany na ‘Golden Deliciousie’ i ‘Elstarze’, które zostały zebrane zbyt wcześnie.

Nowe spostrzeżenia na temat SmartFresha

W trakcie Dnia Przechowalni KOB pracownik firmy AgroFresh po raz kolejny przedstawił zalety SmartFresha. Do zachowania wyższej jędrności i dłuższego życia skórki dopisał on redukcje oparzeń, mniej tłustą skórkę, mniejsze zagrożenie przez grzyby Gloeosporium, oraz możliwość opóźnienia zbioru. Przy używaniu SmartFresha roztropnie jest przeprowadzić zbiory nieco później dla osiągnięcia lepszego smaku. Dodatkowo każdy dzień opóźnienia zbioru skutkuje zwiększeniem masy owocu od 1,4 do 1,5 grama, czyli innymi słowy, od 0,6 do 1% (zależnie od odmiany). Jak twierdzi przedstawicieli AgroFresh, zbiory przeprowadzone 10 dni później prowadziły do zwiększenia plonu od 2,4 do 4,0 t/ha. Są również nowe spostrzeżenia co do czasu, w jakim komorę należy doprowadzać do warunków ULO. Przez wydłużenie tego okresu zmniejszamy (doświadczenie z ‘Fuji’) ryzyko wystąpienia zbrązowienia przygniezdnego i szklistości miąższu. SmartFresh skutecznie ogranicza oparzelizną powierzchniową. Jednakże komora musi zostać potraktowana nim w ciągu siedmiu dni od zbiorów. Jeśli ten czas zostanie przekroczony, owoce rozpoczną produkcje etylenu i SmartFresh nie zadziała. Nowoczesne techniki oszczędzające energię (DKA czy SmartFresh) zmniejszają produkcję etylenu i oddychanie owoców do bardzo niskiego poziomu, przez co pozostają one w dobrej kondycji znacznie dłużej. Jednak mają one także minus, ponieważ pełny smak osiągany jest przez tak przechowywane owoce wolnej.

Przechowywanie czereśni W ostatnich kilku latach region Altes Landu w północnych Niemczech przeprowadził wiele doświadczeń z przechowywaniem czereśni. Jak twierdzi Dirk Köpcke, optymalnymi warunkami do przechowywania tych owoców są: temperatura od 0 do 1 stopnia Celsjusza, powyżej 2% zawartości O2 i od 20% do 23% CO2. W tych warunkach możliwe jest przechowywanie czereśni do 8 tygodni. W tym regionie wiele czereśni jest przechowywanych w skrzynkach ułożonych na paletach, które umieszcza się w szczelnych workach połączonych ze sobą przewodami. Przez pompowanie do nich mieszanki gazów możliwe jest zapewnienie jednakowej atmosfery we wszystkich z nich, co z kolei umożliwia centralne sterowanie składem atmosfery. Dla zapewnienia szybkiego osiągnięcia pożądanego poziomu CO2, zostaje on wprowadzany do worków na początku przechowywania.

Tłumaczenie tekstu opublikowanego w „European Fruit Magazine”

Artykuł pochodzi z nr 10/2010 czasopisma „Sad Nowoczesny”

 

Autor: Gerard Poldervaart, European Fruit Magazine

 

21. lipiec 2024 23:43