StoryEditor

Herbicydy w sadach. Zmiany w rejestrze

19.01.2021., 11:25h

Chemiczne środki chwastobójcze są ciągle ważną metodą ograniczania zachwaszczenia w towarowych sadach i jagodnikach. Dobór herbicydów podlega ciągłym zmianom. Sadownicy są zobowiązani do ich stosowania zgodnie z treścią aktualnych etykiet rejestracyjnych.

Zimowa pora i początek roku są dobrym czasem na przygotowanie się do nadchodzącego sezonu. Przygotowania te obejmują m.in. zapoznanie się ze zmianami w doborze środków ochrony roślin z herbicydami włącznie, inwentaryzacji posiadanych zapasów, zaplanowanie przyszłego programu ochrony oraz zakup niezbędnych preparatów. Warto nadzorować nie tylko termin przydatności do użycia zgromadzonych środków ochrony, lecz także zmiany w statusie herbicydów używanych w gospodarstwie, aby w porę zużyć środki, które utraciły lub wkrótce utracą ważność zezwolenia na stosowanie.

Aktualnie nie ma potrzeby magazynowania środków ochrony, ale mniej popularne herbicydy nie zawsze będą dostępne w handlu "od ręki", szczególnie te, które cechuje wyraźna sezonowość stosowania. Poza sytuacjami wyjątkowymi, które wynikają z regulacji unijnych, środki mogą być sprzedawane przez pół roku po upływie ważności zezwolenia, a przez następny rok mogą być używane w gospodarstwie. W niniejszym tekście wymieniono środki, które będzie można stosować przez cały rok lub podano graniczną datę dla ich użycia.

Program dobrze zaplanowany

Przy regulowaniu zachwaszczenia pomocny jest Program Ochrony Roślin Sadowniczych wydawany przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze. Efektywność ochrony w znacznym stopniu zależy od umiejętnego zaplanowania, które uwzględni wszystkie istotne aspekty. Plan działań powinien wyprzedzać powstanie zagrożeń, czyli powstać przed rozpoczęciem sezonu wegetacyjnego i mieć charakter spójnego programu. Wstępny schemat obejmuje harmonogram, czyli przybliżony czas i liczbę zabiegów odchwaszczających, zgranych organizacyjnie z innymi pracami w gospodarstwie oraz rodzaj i dawkę niezbędnych herbicydów. Ułatwi to dochowanie optymalnych terminów zabiegów oraz zaplanowanie rotacji środków o różnym mechanizmie działania. Planowanie odbywa się na podstawie doświadczeń zebranych z systematycznych lustracji zachwaszczenia w poprzednich sezonach (jest to szczególnie ważne w przypadku herbicydów stosowanych przedwschodowo).

Fot. J. Lisek, Rozwój zachwaszczenia wtórnego z dominującą chwastnicą jednostronną
 
Cały artykuł przeczytasz w styczniowym numerze miesięcznika "Sad Nowoczesny". Sprawdź naszą ofertę!


20. maj 2024 14:56