StoryEditor

Instytut Ogrodnictwa: kompleksowy serwis HortiOchrona dostępny dla sadowników

11.03.2021., 11:29h

HortiOchrona - internetowy system wspierający integrowaną ochronę roślin ogrodniczych przed agrofagami jest dostępny także dla sadowników.

Osoby związane z produkcją ogrodniczą mogą korzystać bezpłatnie z opracowanego w Instytucie Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach systemu HortiOchrona. To łatwe w użyciu, powszechnie dostępne narzędzie obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z ochroną roślin ogrodniczych i doskonale wpisuje się w strategię cyfryzacji rolnictwa. 

Obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin, w Polsce oraz pozostałych państwach członkowskich UE, począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r. W systemie integrowanej ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi wykorzystuje się wszystkie dostępne metody ochrony roślin, w szczególności metody niechemiczne, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Integrowana ochrona roślin wykorzystuje w pełni wiedzę o organizmach szkodliwych dla roślin (w szczególności o ich biologii i szkodliwości) w celu określenia optymalnych terminów dla podejmowania działań zwalczających te organizmy, a także wykorzystuje naturalne występowanie organizmów pożytecznych, w tym drapieżców i pasożytów organizmów szkodliwych dla roślin, a także posługuje się ich introdukcją. Tym samym integrowana ochrona roślin pozwala ograniczyć stosowanie chemicznych środków ochrony roślin do niezbędnego minimum i w ten sposób ograniczyć presję na środowisko naturalne oraz chroni bioróżnorodność środowiska rolniczego.

Pracownicy IO-PIB, wychodząc naprzeciw potrzebom ogrodników, stworzyli internetowy system HortiOchrona oparty na wynikach badań naukowych prowadzonych w skierniewickiej jednostce naukowo-badawczej oraz informacjach pochodzących z różnych źródeł. Dotychczas brak było takiego kompleksowego systemu, który byłby przydatny dla praktyki. 

Obecnie system HortiOchrona uwzględnia takie gatunki roślin ogrodniczych jak: jabłoń, cebula, róża szklarniowa, truskawka, marchew, żywotnik zachodni, ale baza danych systemu pozwala na systematyczne wprowadzanie nowych agrofagów czy nowych gatunków roślin. 

Żeby wejść w system kliknij tu: http://hortiochrona.inhort.pl. HortiOchrona umieszczony został także na Platformie Sygnalizacji Agrofagów prowadzonej przez IOR-PIB w Poznaniu.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2020 r. w uznaniu dla wybitnych osiągnięć we wdrażaniu wyników badań naukowych do praktyki rolniczej, przynoszących wymierne efekty ekonomiczne i społeczne - przyznał wyróżnienie za przygotowanie systemu wspomagania decyzji HortiOchrona zespołowi autorskiemu w składzie: dr Zbigniew Anyszka, dr Małgorzata Tartanus, mgr Daniel Sas, dr hab. Paweł Wójcik, prof. IO, dr hab. Grażyna Soika, prof. IO, dr Agnieszka Włodarek, dr Agata Broniarek-Niemiec. System powstał dzięki zaangażowaniu grupy innych pracowników IO-PIB: dr Hanny Berniak, dr Hanny Bryk, dr. Kazimierza Felczyńskiego, mgr. Huberta Głosa, mgr. Damiana Gorzki, mgr. Michała Hołdaja, dr Anny Jareckiej-Bonceli, dr Beaty Komorowskiej, mgr. Sylwestra Masnego, mgr Moniki Michaleckiej, dr. Jacka Nowaka, mgr. Wojciecha Piotrowskiego, mgr Anny Poniatowskiej, dr Magdaleny Ptaszek, prof. dr hab. Joanna Puławskiej, mgr. Dariusza Rybczyńskiego, mgr Teresy Sabat, dr Małgorzaty Sekreckiej, dr. Jana Sobolewskiego, dr. Wojciecha Warabiedy, prof. dr hab. Adama Wojdyły, dr. Roberta Wrzodaka. 
 
 
Materiał prasowy Instytutu Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach  
23. lipiec 2024 17:17