StoryEditor

Komunikat jagodowy z 13 maja 2022 roku. Jakie zabiegi wykonać na plantacjach maliny w uprawie tunelowej

13.05.2022., 12:04h

W najnowszym komunikacie jagodowym firma Bayer podpowiada, jakie zabiegi należy wykonać w najbliższym czasie na plantacjach maliny w uprawie tunelowej?

Maliny odmian powtarzających prowadzone na zbiór letni znajdują się w fazie BBCH 61 – początek kwitnienia: 10% kwiatów otwartych (‘Enrosadira’) lub BBCH 57 – pąki w kwiatostanie skierowane do dołu (‘Polonez’, ‘Poemat’).

Maliny odmian powtarzających, owocujących na pędach tegorocznych znajdują się w fazie BBCH 34 – 40% pędów tegorocznych (odrostów korzeniowych) osiąga wysokość 100 cm (‘Enrosadira’) lub BBCH 33 – 30% pędów tegorocznych (odrostów korzeniowych) osiąga wysokość 75 cm (‘Majestic’) – fot. 1–4.


Fot. 1. ‘Enrosadira’ w uprawie na zbiór letni – początek kwitnienia – 10% kwiatów otwartych, BBCH 61 (12.05.2022 r.)


Fot. 2. ‘Polonez’ w uprawie na zbiór letni – pąki w kwiatostanie skierowane do dołu, BBCH 57 (12.05.2022 r.)


Fot. 3. ‘Enrosadira’ w uprawie na zbiór jesienny – 40% pędów osiąga wysokość 100 cm, BBCH 34 (12.05.2022 r.)


Fot. 4. ‘Majestic’ w uprawie na zbiór jesienny – 30% pędów tegorocznych (odrostów korzeniowych) osiąga wysokość 75 cm, BBCH 33 (12.05.2022 r.)

Szkodniki

  • Kwieciak malinowiec (stwierdzono obecność) – w uprawie tunelowej malin prowadzonych na zbiór letni stwierdza się obecność chrząszczy kwieciaka malinowca oraz podcięte przez nie pąki kwiatowe (fot. 5–6). Przed i na początku kwitnienia należy prowadzić lustracje plantacji na obecność chrząszczy poprzez strząsanie 200 losowo wybranych kwiatostanów na podstawioną płytkę. Należy również sprawdzać obecność pierwszych uszkodzonych pąków kwiatowych. Można także monitorować obecność chrząszczy poprzez odławianie w specjalne pułapki z feromonem lub poprzez wieszanie białych tablic lepowych. Próg zagrożenia stanowią 2 chrząszcze na 200 kwiatostanów w okresie do 2 tygodni przed kwitnieniem oraz na początku kwitnienia. Konieczny jest zabieg środkiem opartym na acetamiprydzie w dawce 0,2 kg/ha. Środek ten zwalcza również pryszczarka namalinka łodygowego, który wkrótce może pojawić się w uprawach tunelowych. Aby monitorować obecność tego szkodnika dobrze jest wywiesić pułapki feromonowe.


Fot. 5. Chrząszcz kwieciaka malinowca i otwór, przez który samica złożyła jajo do środka pąka (12.05.2022 r.)


Fot. 6. Pąk kwiatowy maliny podcięty przez samicę kwieciaka malinowca (12.05.2022 r.)

  • Zwójki (stwierdzono obecność na malinach owocujących na pędach jednorocznych (fot. 7-8.)obserwacje uszkodzonych wierzchołków pędów należy prowadzić w okresie wiosennym, przed kwitnieniem oraz w okresie kwitnienia odmian owocujących na pędach jednorocznych. Sprawdzić bezpośrednio na krzewach 200 pędów, kontrolując obecność uszkodzeń oraz gąsienic. Próg zagrożenia stanowi powyżej 10% uszkodzonych wierzchołków pędów. Po przekroczeniu progu zagrożenia zabieg jednym ze środków opartych na acetamiprydzie (łącznie z adiuwantem Slippa) w dawce 0,2 kg/ha. Na plantacjach zasiedlonych przez gąsienice zwalczanie najlepiej przeprowadzić wczesną wiosną, zanim gąsienice zwiną liście.


Fot. 7. Objawy żerowania zwójek na wierzchołku tegorocznego pędu maliny odmiany ‘Enrosadira’ (12.05.2022 r.)


Fot. 8. Gąsienica zwójki żerującej wewnątrz sprzędzionych rozet liściowych na wierzchołku pędu odmiany ‘Enrosadira’ (12.05.2022 r.)

  • Przędziorek chmielowiec (stwierdzono obecność) – lustracje należy wykonywać co najmniej raz w tygodniu z uwagi na silną presję szkodnika. Określać liczebność przędziorków w próbie 200 pojedynczych listków. Na odmianach malin owocujących na pędach jednorocznych próg zagrożenia stanowi 1 osobnik ruchomy na 1 listek liścia złożonego od początku wegetacji do kwitnienia i dalej aż do końca sierpnia – początku września. Na odmianach malin owocujących w czerwcu–lipcu na pędach drugorocznych próg zagrożenia przed kwitnieniem stanowi 1–2 formy ruchome na 1 listek liścia złożonego. Po przekroczeniu progu zagrożenia należy wykonać zabiegi ochroniarskie. Przed kwitnieniem maliny jeden ze środków opartych na abamektynie (0,5 l/ha), milbemektynie (1,25 l/ha) lub fenpiroksymacie (1,5 l/ha). Alternatywnym zabiegiem, który należy zastosować niezwłocznie po pojawieniu się pierwszych objawów występowania szkodników, od fazy rozwoju liści, do fazy, gdy owoce są dojrzałe do konsumpcji (BBCH 10-89) jest zabieg preparatem Fitter w stężeniu 1% – ilość wody 400–1000 l/ha. Oprysk należy wykonać po trzy zabiegi w odstępach 7-dniowych. Odstęp pomiędzy blokiem trzech zabiegów wynosi 28 dni. Środek może być również stosowany podczas kwitnienia.
  • Mszyce (obecnie brak zagrożenia) – lustracje wykonywać co 10–14 dni. Próg zagrożenia wynosi 5% zasiedlonych pędów z próby 200 sztuk. Niezwłocznie po pojawieniu się pierwszych objawów występowania szkodników w fazach BBCH 10-89 można zastosować preparat Fitter w stężeniu 1% – ilość wody 400–1000 l/ha. Oprysk należy wykonać po trzy zabiegi w odstępach 7-dniowych.

Choroby

  • Zamieranie pędów – na plantacjach prowadzonych na zbiór letni i jesienny należy kontynuować ochronę przed zamieraniem pędów. W tym celu w okresie przed kwitnieniem można zastosować następujące preparaty: Luna Sensation 500 SC – pierwszy zabieg wykonać przed kwitnieniem, gdy nowe pędy osiągną wysokość 10–20 cm lub po zauważeniu pierwszych objawów, w dawce 0,6–0,8 l/ha, Luna Experience 400 SC – stosować od fazy, gdy pędy osiągną 20 cm do początku fazy kwitnienia (BBCH<60) w dawce 0,6 kg/ha, Zato 50 WG – stosować od pierwszych objawów choroby – od fazy tuż przed kwitnieniem do pełni dojrzewania owoców (BBCH 59–85) w dawce 0,2 kg/ha. W czasie kwitnienia Luna Sensation 500 SC w dawce 0,6–0,8 l/ha lub Teldor 500 SC w dawce 1,5 l/ha.
  • Szara pleśń – w czasie kwitnienia: Luna Sensation 500 SC – stosować od początku fazy kwitnienia w dawce 0,6–0,8 l/ha lub Teldor 500 SC od początku kwitnienia, jak również ze względu na krótki okres karencji, tuż przed i pomiędzy zbiorami (BBCH 60–89) w dawce 1,5 l/ha, Serenade ASO – stosować zapobiegawczo od fazy przed kwitnieniem do końca fazy zaawansowanego dojrzewania owoców (BBCH 51–85) w dawce 8,0 l/ha.
21. lipiec 2024 04:56