StoryEditor

Komunikat jagodowy z 17.05.2021: jakie choroby i szkodniki obecnie zagrażają truskawce?

17.05.2021., 11:34h

W najnowszym komunikacie jagodowym Radosław Suchorzewski z firmy Bayer podpowiada, jakie zabiegi należy wykonać w najbliższym czasie na plantacjach truskawek.

Odmiany wczesne i średniowczesne (przyspieszane pod agrowłókniną) takie, jak ‘Alba’, ‘Allegro’, ‘Elsanta’ są obecnie w fazie pełni kwitnienia (BBCH 65). Z kolei na odmianach wczesnych nieprzyspieszanych - ‘Rumba’– pojawiły się pierwsze pąki kwiatowe (BBCH 57).
Fot. 1. ‘Alba’ osłaniana agrowłókniną wczesną wiosną, 15.05.2021.

Fot. 2. ’Allegro’ osłaniane włókniną wczesną wiosną, 15.05.2021.

Fot. 3. ‘Allegro’ – rozwijające się, uszkodzone przez przymrozki w końcu kwietnia kwiaty

Fot. 4. ‘Rumba – nie okrywana agrowłókniną (13.05.2021r.)

Fot. 5. Zmienik lucernowiec na kwiatostanie truskawki, 13.05.2021 r.


Fot. 6. Uszkodzenia liści przez zwójkówki, 12.05.2021 r.

Kondycja roślin

Pod koniec kwietnia prawie w całej Polsce wystąpiły przymrozki. Na Lubelszczyźnie, lokalnie, zarejestrowano spadek temperatury do -4,8˚C na wysokości 2 m (-6 do -7 przy gruncie). W zależności od odmiany, położenia plantacji oraz technologii uprawy w różnym stopniu doszło do uszkodzeń pąków kwiatowych lub kwiatów. W niektórych przypadkach przykrycie plantacji agrowłókniną  o gramaturze 23 g/m2 nie zabezpieczyło pąków kwiatowych.

Choroby truskawki

Aktualnie należy zwrócić uwagę na choroby:
  • Szara pleśń
  • Antraknoza
  • Skórzasta zgnilizna owoców
  • Mączniak prawdziwy truskawki
W obecnej fazie rozwoju podstawowym i zabiegami są zabiegi przeciwko szarej pleśni. Należy zwrócić uwagę na liczbę wykonywanych zabiegów poszczególnymi preparatami w celu zachowania rotacji substancji. W przypadku wystąpienia objawów mączniaka, białej lub czerwonej plamistości liści wybierać preparaty zwalczające szarą pleśń oraz wymienione choroby. 

Szara pleśń

Przed kwitnieniem i w czasie kwitnienia polecam zastosować:
  • Luna Sensation 500 SC - stosować od końca fazy rozwoju kwiatostanu do początku fazy dojrzewania owoców (BBCH 59-81) w dawce 0,8 l/ha,
  • Serenade ASO - Stosować zapobiegawczo od fazy przed kwitnieniem do drugiego zbioru (większość owoców wybarwiona) (BBCH 55-89) w  dawce 8,0 l/ha,
  • Teldor 500 SC – stosować od początku kwitnienia, jak również ze względu na krótki okres karencji, tuż przed i pomiędzy zbiorami w dawce 1,5 l/ha, 
Antraknoza
Przed kwitnieniem i w czasie kwitnienia warto zastosować Luna Sensation 500 SC. Środek można stosować od końca fazy rozwoju kwiatostanu do początku fazy dojrzewania owoców (BBCH 59-81) w dawce 0,8 l/ha.  W celu zapobiegania powstawania odporności można wykonać dodatkowe zabiegi substancjami z innych grup chemicznych (np. cyprodinil, fludioksonil).

Skórzasta zgnilizna owoców
Przed kwitnieniem i w czasie kwitnienia można zastosować Luna Sensation 500 SC. Środek należy stosować od końca fazy rozwoju kwiatostanu do początku fazy dojrzewania owoców (BBCH 59–81)  w dawce 0,8 l/ha,

Mączniak prawdziwy truskawki

Przed kwitnieniem i w czasie kwitnienia:
  • Luna Sensation 500 SC - stosować od końca fazy rozwoju kwiatostanu do początku fazy dojrzewania owoców (BBCH 59-81). Zwalczanie mączniaka prawdziwego rozpocząć krótko przed kwitnieniem lub na początku kwitnienia w dawce 0,8 l/ha,
  • Serenade ASO - stosować zapobiegawczo od fazy przed kwitnieniem do drugiego zbioru (większość owoców wybarwiona) (BBCH 55-89) w  dawce 8,0 l/ha,
  • Zato 50 WG - stosować w okresie największego zagrożenia chorobami od fazy, gdy większość kwiatów z płatkami utworzy wklęsłą kulę do fazy początku dojrzewania owoców, tj., gdy zaczynają się one wybarwiać w dawce 0,25 kg/ha.

Szkodniki

Kwieciak malinowiec

Lustracje plantacji w celu stwierdzenia obecności chrząszczy należy prowadzić przed i na początku kwitnienia truskawki w 4 próbach po 50 kwiatostanów, poprzez strząsanie chrząszczy z losowo wybranych kwiatostanów na podstawioną płytkę. Pierwszą oznaką występowania szkodnika są okrągłe otwory na liściach i podcięte pąki kwiatowe. Progiem zagrożenia jest obecność 2 chrząszczy strząśniętych z 200 kwiatostanów w okresie 1-2 tygodnie przed kwitnieniem i tuż przed kwitnieniem oraz na początku kwitnienia.

Zmienik lucernowiec 

Na plantacjach obserwowane są osobniki dorosłe. Zmienik lucernowiec to pluskwiak, który zimuje  w ściółce i resztkach roślinnych w stadium dorosłym. Żeruje na wielu gatunkach roślin uprawnych (np.: lucerna, koniczyna, warzywa) oraz chwastach, z których przelatuje na truskawki. Właśnie w maju samice składają jaja w tkankę kielichów kwiatowych i ogonków liściowych. Osobniki dorosłe i larwy żerują na pąkach kwiatowych, kwiatach i zawiązkach owoców truskawki. Uszkodzone zawiązki mają zahamowany wzrost. Wierzchołek powstającego owocu jest spłaszczony, twardy, orzeszki na nim są skupione i zabarwione na ciemnozielono. Owoce  spłaszczone, drobne, jakby podsuszone, nie przedstawiają wartości handlowej. Pierwsze pokolenie zmienika lucernowca pojawia się i żeruje przed kwitnieniem i w czasie kwitnienia truskawki  (od pierwszej dekady maja do końca czerwca). W lipcu i na początku sierpnia pojawia się drugie pokolenie zmiennika, które uszkadza kwiaty i owoce odmian powtarzających. Pod koniec września pojawiają się owady dorosłe, które zimują. 

Na plantacjach odmian owocujących w czerwcu lustrację należy prowadzić 1–3 razy tuż przed i w czasie kwitnienia. Larwy i osobniki dorosłe strząsa się na jasną płytkę w 4 próbach po 50 kwiatostanów. Podczas kwitnienia truskawki progiem ekonomicznej szkodliwości jest 1 osobnik na 25 kwiatostanów. Wiosną przed kwitnieniem truskawek zwalczany jest z kwieciakiem malinowcem. 

Przędziorki

Lustracje należy prowadzić co 2 tygodnie przez cały sezon wegetacyjny. Trzeba określać liczebność przędziorków w 4 próbach po 50 wyrośniętych liści wybranych losowo, po 1 liściu z rośliny. W uprawie polowej na zbiór czerwcowy progiem zagrożenia są 1-2  sztuki form ruchomych na 1 liść liścia złożonego przed kwitnieniem oraz 2-3 sztuki form ruchomych na 1 liść liścia złożonego po pełni kwitnienia.

Roztocz truskawkowiec

Monitoring / lustracja – zerwać najmłodsze zwinięte jeszcze liście i obejrzeć dokładnie pod binokularem, lub lupą (powiększenie 10-20x). 
Próg zagrożenia przed kwitnieniem to stwierdzenie obecności nawet kilku  sztuk roztoczy na roślinie.  

Zwójkówki

W celu stwierdzenia obecności szkodnika należy przeglądać rośliny w poszukiwaniu uszkodzeń i żerujących gąsienic. Nie określono progów zagrożenia.

Mszyce 

Od wiosny należy przeglądać rośliny i kontrolować obecność mszycy i powodowanych przez nią uszkodzeń. Progi zagrożenia nie zostały określone. Mszyce są ograniczane przez faunę pożyteczną, np. biedronki i złotooki. Zwalczanie potrzebne tylko na zagrożonych plantacjach, po stwierdzeniu szkodnika, dozwolonym środkiem selektywnym dla fauny pożytecznej.

Proponowane zabiegi

Kwieciak malinowiec: Decis Mega 50 EW - stosować w okresie przed kwitnieniem w dawce 0,25 l/ha, lub środki oparte na acetamiprydzie, w okresie przed kwitnieniem stosować po przekroczeniu progu zagrożenia w fazie rozwoju kwiatostanu, kiedy pąki kwiatowe rozluźniają się (BBCH 51-59) w dawce 0,2 kg/ha, 

Zmienik lucernowiec: Decis Mega 50 EW
- opryskiwać po wystąpieniu szkodnika od końca fazy rozwoju pędów rozłogowych do początku fazy dojrzewania owoców (BBCH 49-81) w dawce 0,25 l/ha. Niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia.  Można zastosować również środki oparte na acetamiprydzie, w okresie przed kwitnieniem (BBCH 51-59) w dawce 0,2 kg/ha,

Roztocz truskawkowiec: Movento 100 SC
  - środek stosować przed kwitnieniem - od fazy rozwoju trzeciego liścia do fazy rozwoju kwiatostanu BBCH (13-56). Zabiegi wykonywać minimum 14 dni przed kwitnieniem w dawce 1,0 l/ha. Zabieg Movento będzie ograniczał nam również populację przędziorka. 

Przędziorki: Fitter
– środek stosować niezwłocznie po pojawieniu się pierwszych objawów występowania szkodników, od fazy rozwoju liści, do fazy gdy owoce są dojrzałe do konsumpcji (BBCH 10-89), w dawce 3-16 l/ha. Oprysk wykonać po trzy zabiegi w odstępach 7-dniowych. Odstęp pomiędzy blokiem trzech zabiegów wynosi 28 dni. W celu rotacji substancji czynnych podczas kwitnienia stosować fenpiroksymat po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej w dawce 2,0 l/ha z zachowaniem okresu karencji. W czasie kwitnienia roślin uprawnych zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczół,

Zwójkówki: Decis Mega 50 EW
– stosować w okresie przed kwitnieniem w dawce 0,25 l/ha,

Mszyce: Fitter
– środek stosować niezwłocznie po pojawieniu się pierwszych objawów występowania szkodników, od fazy rozwoju liści, do fazy gdy owoce są dojrzałe do konsumpcji (BBCH 10-89), w dawce 3-16 l/ha. Oprysk wykonać po trzy zabiegi w odstępach 7-dniowych. Odstęp pomiędzy blokiem trzech zabiegów wynosi 28 dni. Movento 100 SC  - środek stosować przed kwitnieniem - od fazy rozwoju trzeciego liścia do fazy rozwoju kwiatostanu BBCH (13-56). Zabiegi wykonywać minimum 14 dni przed kwitnieniem w dawce 1,0 l/ha. Zabieg ten ograniczy również populację przędziorka.

Radosław Suchorzewski
Bayer
20. czerwiec 2024 12:16