StoryEditor

Komunikat jagodowy z 19 czerwca 2020 roku: malina, porzeczka

19.06.2020., 11:08h

Pogoda sprzyja rozwojowi chorób malin i porzeczek. Występuje także silna presja ze strony szkodników. Jak walczyć z zagrożeniami na plantacjach tych owoców?

Malina


Plantacje w otwartym gruncie odmian letnich o wczesnej porze dojrzewania kończą już kwitnienie (np. ‘Sokolica’, ‘Przehyba’, ‘Willamette’). Natomiast plantacje odmian o średniej porze dojrzewania znajdują się w pełni kwitnienia (np. ‘Glen Ample’). Z kolei odmiany „jesienne” bardzo powoli regenerują uszkodzenia mrozowe pędów jednorocznych. Osiągnęły wysokość od 30 do 60 cm, ale uwagę zwraca słaba kondycja roślin.

Fot. 1. Odmiana ‘Sokolica’ – początek kwitnienia - 15.06.2020r.

Fot. 2. Odmiana ‘Willamette’ – 15.06.2020 r.

Szkodniki malin

Na plantacjach odmian letnich o średniej porze dojrzewania (‘np. ‘Glen Ample’) w otwartym gruncie w dalszym ciągu należy prowadzić lustracje pod kątem kwieciaka malinowca. Zabieg ten będzie jednocześnie zabiegiem zwalczającym kistnika malinowego, pryszczarka namalinka łodygowego oraz przeziernika malinowca. Zabieg można wykonać Calypso 480 SC w dawce 0,2 l/ha. Należy pamiętać o prewencji dla owadów zapylających.

W związku z okresami wysokich temperatur na tych plantacjach należy kontynuować lustracje pod kątem obecności przędziorka chmielowca. Po przekroczeniu progu zagrożenia trzeba wykonać zabieg fenpiroksymatem.

Z kolei na plantacjach odmian jesiennych, jeśli wykonano już pierwszy zabieg przeciwko pryszczarkowi namalinkowi łodygowemu, należy wykonać kolejny - po około 7-10 dniach. Do zwalczania pryszczarka są zarejestrowane: Calypso 480 SC w dawce 0,2 l/ha oraz Decis Mega 50 EW w dawce 0,25 l/ha (zarejestrowany od końca fazy kwitnienia do końca fazy zaawansowanego dojrzewania owoców).

Choroby mailn 


Rdza maliny
Na plantacjach obu grup odmian maliny po wykonaniu pierwszych zabiegów ustępują objawy rdzy maliny. Należy pamiętać, że zwalczanie rdzy powinno obejmować co najmniej dwa zabiegi, wykonane co 14 dni.

Na plantacjach odmian letnich dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie Luna Sensation 500 SC w dawce 0,8 l/ha. Będzie to zabieg przeciwko rdzy maliny oraz kontynuacja ochrony przeciwko szarej pleśń.

Na plantacjach odmian jesiennych można wykonać zabieg fugicydem Zato 50 WG w dawce 0,2 kg/ha lub Luna Experience 400 SC w dawce 0,6 l/ha (również działanie interwencyjne). Produkty te warto stosować w programie na zmianę. 


Szara pleśń, zamieranie pędów

W tym sezonie podczas kwitnienia występuje silna presja ze strony grzyba powodującego szarą pleśń. Dlatego w tym momencie warto kontynuować ochronę, korzystając z fungicydów o działaniu interwencyjno-zapobiegawczym. Takim fungicydem jest Luna Sensation 500 SC w dawce 0,8 l/ha.
Do zabiegów przeciwko szarej pleśni w okresie przedzbiorczym można wykorzystać również Teldor 500 SC w dawce 1,5 l/ha (karencja 7 dni) oraz do zabiegów na początku zbiorów Serende ASO w dawce 8 l/ha (brak okresu karencji). 

Na plantacjach obserwujemy więdnące pędy kwiatostanowe. Jest to spowodowane porażeniem pędów w ich dolnej części w poprzednim sezonie oraz uszkodzeniami mrozowymi po zimie i wiośnie u podstawy pędów kwiatostanowych.Fot. 4 a,b. Odmiana ‘Glen Ample’ – porażenie dolnej części pędu przez grzyby powodujące zamieranie pędów w roku poprzednim przyczynia się do więdnięcia kwiatostanów – 15.06.2020r. 

Porzeczki czarne i czerwone 

Porzeczki czarne i czerwone rozpoczęły okres intensywnego wzrostu owoców, faza BBCH 79-81 (wzrost i rozwój owoców – odmiany o średniej porze dojrzewania, pojedyncze dojrzewające owoce – odmiany wczesne).
 
Fot. 5. ‘Rondom’ – 16.06.2020r. 
 
Fot. 6. ‘Rovada’ – 16.06.2020r. 

Fot. 7. ‘Ruben’ – 15.06.2020r.
Fot. 8. ‘Tisel’ – 15.06.2020r.

Stale notuje się zagrożenie ze strony podstawowych szkodników porzeczek i agrestu jak zwójka różóweczka oraz mszyce. Warto zwrócić uwagę na przeziernika porzeczkowca i sprawdzić pułapki na plantacjach. W przypadku odławiania szkodnika należy wykonać zabieg. 

Przeciwko mszycom oraz przeziernikowi można zastosować Calypso 480 SC w dawce 0,2 l/ha (porzeczka czarna i czerwona) z zachowaniem okresu karencji (porzeczki 5 dni). Zabiegi te będą również zwalczały przeziernika porzeczkowego. Rejestrację w tej fazie posiadają również substancje indoksakarb oraz spinosad. 
Warto pamiętać o ochronie przeciwko amerykańskiemu mączniakowi agrestu, antraknozie liści porzeczki oraz rdzy porzeczki. W tym momencie można zaobserwować pierwsze objawy na plantacjach porzeczek czarnych i czerwonych, szczególnie na odmianie ‘Rovada’. Przy wykonywaniu zabiegów należy pamiętać o karencji preparatów.

W związku ze zmienną pogodą (opady deszczu, gradu, upały) należy prowadzić standardową ochronę co 8-14 dni. Można sięgnąć po Luna Sensation 500 SC w dawce 0,6-0,8 l/ha (karencja 7 dni), Zato 50 WG w dawce 0,2 kg/ha (karencja 14 dni), Serenade ASO w dawce 8 l/ha (brak karencji). Zwrócić uwagę na szarą pleśń, której objawy występują na pojedynczych owocach w gronie. Część wymienionych preparatów będzie również zwalczało szarą pleśń: Luna Sensation 500 SC oraz Serenade ASO w dawce 8 l/ha. Dodatkowym zabiegiem zapobiegającym pleśnieniu będzie zabieg Teldor 500 SC w dawce 1,5 l/ha.

Fot. 9. Objawy rdzy porzeczkowo-turzycowej na liściach i owocach porzeczki czerwonej ‘Rovada’ 15.06.2020r.

Fot. 10. Liście czarnej porzeczki ‘Ruben’ uszkodzone przez mszycę - 15.06.2020r.
21. lipiec 2024 02:53