StoryEditor

Komunikat sadowniczy z dnia 19 maja 2020 r.

19.05.2020., 11:05h

Obecne warunki pogodowe różnią się od tych, które w ubiegłym roku oraz dwa lata temu sprzyjały szybkiemu rozwojowi kolonii szkodników. Jak podejść do zabiegów ochrony w najbliższym czasie?

Na zdjęciu nowa kolonia bawełnicy korówki założona na młodym przyroście; należy bardzo szczegółowo przeglądać szczeliny między ogonkiem liściowym, a pędem (moment migracji młodych larw bawełnicy korówki to optymalny czas na zastosowanie preparatu Movento 100 SC).

Szkodniki jabłoni i grusz


Obecnie chłodne noce oraz umiarkowane temperatury w ciągu dnia spowalniają procesy życiowe owadów, czego efektem są na razie mniej liczne populacje mszyc, głównie jabłoniowej i jabłoniowo-babkowej. Obserwując kolonie bawełnicy korówki, które dobrze przezimowały w koronach drzew, możemy zauważyć początek migracji pierwszego pokolenia młodych larw na nowe przyrosty.

Wiele jednak zależy od sadu oraz od tego, jaka była presja ze strony szkodników przed okresem kwitnienia i jakie zabiegi zwalczające w sadach zostały zrobione. Tam gdzie nie wykonano wcześniejszego zabiegu, presja ze strony mszyc oraz miodówki gruszowej plamistej jest zdecydowanie większa w porównaniu do kwater chronionych produktami o długim okresie działania. Nic nie może jednak wiecznie trwać – skuteczność insektycydów w dużym stopniu zależy od warunków pogodowych oraz tempa rozwoju szkodników. Gwałtowne ochłodzenia z licznymi nocnymi przymrozkami mogły wpłynąć negatywnie na efektywność prowadzonej ochrony, która choć wykazała się początkowo zadowalającym poziomem skuteczności, nie osiągnęła tak dobrych wyników jak w ubiegłych latach.

Warunki pogodowe są bardzo zmienne, krótkie okresy ocieplenia przeplatane są długimi okresami chłodnej pogody. W takich warunkach dobranie optymalnego terminu zabiegu jest niezmiernie trudne. Dlatego do zabiegów powinniśmy podejść mocno zachowawczo. W kolejnym tygodniu spodziewane jest ocieplenie.

Gdy populacja szkodników zaczyna się odbudowywać

W sadach, gdzie populacja szkodników zaczyna się dopiero odbudowywać, a zależy nam na zwalczeniu nie tylko mszyc (jabłoniowej, jabłoniowo-babkowej czy bawełnicy korówki), ale także innych agrofagów (m.in. miodówki, pryszczarków, pordzewiaczy i przędziorków – zarówno na gruszach jak i na jabłoniach), warto sięgnąć po preparat Movento 100 SC.

Zaletami tego produktu są: szerokie spektrum zwalczanych organizmów szkodliwych oraz unikalna cecha aktywnego transportowania substancji aktywnej do stale rosnących przyrostów, do miejsc gdzie szkodniki, m.in. mszyce oraz miodówki czy pryszczarki, bardzo chętnie zakładają nowe kolonie. Jest to niezwykle istotne w ochronie przed miodówką gruszową plamistą, kiedy okres wylęgania larw jest mocno rozciągnięty w czasie w okresie umiarkowanie chłodnej pogody.

W 2018 r. w Sadowniczej Stacji Badawczej prowadziliśmy badania oceniające skuteczność produktu Movento w zwalczaniu mszycy jabłoniowej na drzewach traktowanych regulatorami wzrostu. Udowodniliśmy, że ograniczanie wzrostu nowych przyrostów po zastosowaniu proheksadionu wapnia nie wpływa ograniczająco na transport substancji aktywnej produktu Movento do młodych pędów, a tym samym nie powoduje spadku jego skuteczności. Inną kwestią jest natomiast zły stan fizjologiczny drzew wywołany suszą, kiedy dochodzi do realnego ograniczenia w transporcie substancji odżywczych oraz wody. Efekty tych zaburzeń były widoczne np. w ubiegłym roku, kiedy w czerwcu obserwowaliśmy spadek skuteczności produktów systemicznych.

Przy aktualnych warunkach metorologicznych taka sytuacja nam nie grozi. Zabieg produktem Movento powinien być wykonany w optymalnych warunkach pogodowych – wysoka wilgotnośc powietrza oraz temperatura w okolicach 15°C. Do cieczy roboczej nie należy dodawać żadnych adiutantów – nie zalecamy również mieszania produktu Movento z żadnymi nawozami czy fungicydami. Nie zalecamy odkładania zabiegu Movento na późniejszy termin, gdyż ewentualny brak opadów i wysoka temperatura mogą ograniczyć skuteczność zabiegu. 
 

Gdy populacja szkodników znacznie przekracza progi szkodliwości

W sadach, gdzie obecnie populacje szkodników, głównie mszyc, znacznie przekroczyły progi szkodliwości, w najbliższym możliwym terminie warto zastosować produkt o szybkim działaniu, którego wysoka skuteczność zostaje osiągnięta już w 3 dobie po zabiegu – co pokazują wyniki badań prowadzonych w Sadowniczej Stacji Badawczej. Produkt Sivanto Prime w dawce 0,9 l/ha efektywnie zwalcza większość gatunków mszyc żerujących na jabłoniach i gruszach, a w szczególności tę najgroźniejszą – mszycę jabłoniowo-babkową. Będzie również ograniczał kolonie bawełnicy korówki. Sivanto Prime jest produktem zdecydowanie „silniejszym” od popularnie stosowanych środków z grup neonikotynoidów.

 
Wyniki badań prowadzonych w Sadowniczej Stacji Badawczej w 2019 roku. Celem doświadczenia było zwalczanie mszycy jabłoniowo-babkowej w czasie silnej presji. Potwierdziliśmy wysoką skuteczność Sivanto Prime (materiały f. Bayer).

Substancja aktywna preparatu Sivanto Prime w roślinie przemieszcza się systemicznie, trafiając do tych miejsc, gdzie aktualnie żerują szkodniki. Dodatkową cechą tego produktu jest również działanie o charakterze kontaktowym, co jest zauważalne już po około 24 godzinach od zabiegu w postaci osypywania się kolonii szkodników. Zakres optymalnej temperatury do stosowania tego insektycydu to 12–20°C. W tabeli opublikowanej poniżej zamieściliśmy przebadane pod kątem selektywności dla rośliny i braku wpływu na skuteczność insektycydu mieszaniny zbiornikowe Sivanto Prime.
 
Wyniki badań prowadzonych w 2019 r. w Sadowniczej Stacji Badawczej; zaprezentowane mieszaniny zbiornikowe były bezpieczne dla odmiany Szampion oraz Golden Delicious w określonych warunkach pogodowych (materiały f. Bayer).

UWAGA! W sadach, gdzie przed kwitnieniem wykonywano zabieg produktem Sivanto Prime, zgodnie z zapisem etykietowym nie powinniśmy stosować go ponownie, aby nie przekroczyć dopuszczalnej, maksymalnej dawki substancji w sezonie (informacje podane na etykiecie produktu).

Tekst i fot. – Szymon Jabłoński, Bayer
 
25. maj 2024 04:57