StoryEditor

Mankozeb tylko do końca listopada

27.04.2021., 11:33h

Mankozeb wolno stosować tylko do końca listopada tego roku. Wycofanie tej substancji będzie stanowiło spory problem dla producentów warzyw i owoców. Sprawdź, jakich fungicydów nie będzie już można używać.

Z powodu nieodnowienia przez Parlament Europejski zatwierdzenia substancji czynnej mankozeb, państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do wycofania z dniem 4 lipca 2021 r. zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu, w skład których wchodzi przedmiotowa substancja czynna.

Z uwagi na to Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ustanowiło następujące terminy: 
 • do dnia 31 października 2021 r. środki ochrony roślin zawierające tę substancję mogą być sprzedawane i dystrybuowane, 
 • do dnia 30 listopada 2021 r. środki ochrony roślin zawierające tę substancję mogą być stosowane, przechowywane, unieszkodliwiane.
Jak informuje Instytut Ochrony Roślin, do ochrony roślin sadowniczych, warzywnych i ozdobnych przed chorobami stosowane są następujące środki ochrony roślin zawierające mankozeb:
 • Avtar NT PRO
 • Dimitrios Pro 800 WP
 • Dithane NeoTec 75 WG
 • Indofil 80 WP
 • Indofil 75 WG
 • Indoman 80 WP
 • Manco 80 WP
 • Mancozeb 75 WG
 • Manfil 80 WP
 • Manfil 75 WG
 • Penncozeb 80 WP
 • Sancozeb 80 WP
 • Trimanoc DG
 • Vondozeb 75 WG
oraz środki zawierające mieszaninę mankozebu z inną substancją czynną:

Acrobat MZ 69 WG, Armetil M 72 WP, CLIP Super Kontakt 69 WG, Crocodil MZ 72 WP, Curzate Top 72,5 WG, Delphin 69 WG, Ekonom 72 WP, Ekonom Duo 72,5 WP, Ekonom MC 72,5 WP, Ekonom MM 72 WP, Elektra MZ WG, Emendo M WG, Fantic M WP, Farton 730 WG, Filder 69 WG, Fortuna Gold, Fudan Gold, Galben M 73 WP, Indomate 725 WP, Inter Optimum 72,5 WP, Konkret Mega 72 WP, Mancomor 69 WG, Manila 67,8 WG, Manoxanin Top 72,5 WG, Micexanil 76 WP, Moncolaxyl, Moonlight, Moximate 725 WG, Moximate 725 WP, Nautile 730 WG, Palmas WP, Planet 72 WP, Profilux 72,5 WP, Profilux 72,5 WG, Quantum MZ 690 WG, Rancho, Ridomex OroMZ Pepite 67,8 WG, Ridomil Gold MZ Pepite 67,8 WG, Rubikon 67,8WG, Rywal 72 WP, Sanblite, Soter, Valbon 72 WG, Valibond 72 WG, Valis 66 M WG, Video 695 WP, Zampro 56 WG.

źródło: Instytut Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach 
23. maj 2024 02:33