StoryEditor

Nowe produkty w ochronie jabłoni i gruszy

18.12.2019., 15:11h

O nowościach i zmianach w programie ochrony roślin na sezon 2020 mówiono podczas Forum Doradców Sadowniczych, które odbyło się 10 grudnia 2019 roku w Łodzi.

Organizatorem spotkania była firma Bayer, która przed nowym sezonem zaprezentowała najnowsze produkty w swojej ofercie oraz omówiła najnowsze wyniki badań.

Ochrona jabłoni i gruszy przed chorobami

Jedną z prezentowanych nowości jest preparat Luna Care 71,6 WG, który zawiera dwie substancje czynne: fluopyran i fosetil glinu. Jest przeznaczony do ochrony jabłoni przed parchem jabłoni i parchem mozaikowym oraz gruszy – przed parchem, mączniakiem prawdziwym, Stemphylium, rakiem drzew owocowych, zaraza ogniową i rakiem bakteryjnym. – Dodatkowym efektem, uzyskiwanym podczas stosowania tego preparatu jest tzw. efekt flower power –poprawa zawiązywania pąków kwiatowych na następny sezon – mówił Tomasz Gasparski z firmy Bayer.

Ochrona jabłoni i gruszy przed szkodnikami

Kolejną nowością jest środek Fitter – insektycyd i akarycyd biologiczny w formie emulsji wodnej do rozcieńczania wodą (EW) zawierający w swoim składzie nienasycone kwasy karboksylowe pochodzenia roślinnego (z oliwy z oliwek) w formie soli potasowej. – Preparat na roślinie działa powierzchniowo, a na szkodniki – kontaktowo, wnikając poprzez uszkodzoną kutikulę do wnętrza ciała owada i zaburzając w nim procesy osmoregulacji i wymiany gazowej – informował Mirosław Korzeniowski, przedstawiciel firmy Bayer. – Fitter zwalcza larwy i osobniki dorosłe owadów i roztoczy, a w przypadku jaj – spowalnia lub zapobiega przeobrażeniu w kolejne stadia. Preparat jest przeznaczony do stosowania m.in. w uprawie truskawki pod osłonami w celu zwalczania mączlików i przędziorków, a także mszyc w uprawach małoobszarowych. Jest selektywny w stosunku do fauny pożytecznej oraz polecany do programów nastawionych na minimum pozostałości. 
Jak informował prelegent, podczas doświadczeń zaobserwowano, że stosowanie Fittera daje dodatkowe efekty – ograniczenie występowania niektórych chorób, m.in. mączniaka w truskawce.

Rozszerzenie rejestracji dla Movento 100 SC

Z kolei obecny już od kilku lata na rynku insektycyd Movento 100 SC uzyskał rozszerzenie rejestracji o uprawy truskawki i porzeczki czarnej. Jak informowała prof. Barbara Łabanowskaw truskawce zwalcza roztocza truskawkowego i mszyce, a przy okazji przędziorki i wciornastki, a w uprawie porzeczki – wielkopąkowca porzeczkowego, pryszczarka porzeczkowiaka liściowego, mszyce, przędziorki i czerwce. Środek zawiera spirotetramat, który działa systemicznie, hamuje syntezę lipidów głównie u szkodliwych owadów i roztoczy o ssącym aparacie gębowym, żywiących się sokiem komórkowym roślin. Substancja czynna przemieszcza się w roślinie poprzez ksylem i floem, dwukierunkowo (w górę i w dół), transportowana jest do korzeni i starszych liści, ale też do młodych przyrostów, które rozwinęły się już po zastosowaniu środka. 

Zwalczanie mszycy jabłoniowo-babkowej

Stosunkowo nowym narzędziem dla sadowników, które pojawiło się na rynku w ubiegłym sezonie, jest Sivanto Prime. Szymon Jabłoński z firmy Bayer zaprezentował wyniki badań nad skutecznością tego środka w zwalczaniu mszycy jabłoniowo-babkowej w terminie przed kwitnieniem i po kwitnieniu. – Mszyca jabłoniowo-babkowa powinna być zwalczana przede wszystkim przed kwitnieniem (0,4 l/ha), kiedy w populacji dominują pojedyncze osobniki –założycielki rodu. Opóźniamy w ten sposób rozwój nowego pokolenia mszyc – informował prelegent. – W przypadku silnej presji szkodnika skuteczny był zabieg po kwitnieniu w dawce 0,9 l/ha. 

Agnieszka Okła-Wierzbicka
Fot. A. Okła-Wierzbicka (Przedstawiciele firmy Bayer; od lewej: Henryk Rojek, Szymon Jabłoński, Tomasz Gasparski, Radosław Suchorzewski i Mirosław Korzeniowski)

24. lipiec 2024 20:15