StoryEditor

Ochrona ekologicznych jabłoni przed szkodnikami (cz. II)

31.12.2019., 15:12h

Obecnie środki ochrony roślin dopuszczone do stosowania w sadownictwie ekologicznym znajdziemy w wykazie publikowanym na stronie internetowej Instytutu Ochrony Roślin PIB (aktualnie 66 środków dla wszystkich rodzajów upraw i wszystkich agrofagów) oraz w wykazie środków, których stosowanie jest zgodne z wymogami przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego publikowanych na stronie internetowej MRiRW (aktualnie 96 środków dla wszystkich rodzajów upraw i wszystkich agrofagów). Jednak insektycydów w tych wykazach jest odpowiednio 13 i 15, co pokazuje, że asortyment środków jest raczej niewystarczający. 

Oczywiście w ekologicznym systemie upraw główny nacisk w walce ze szkodnikami kładzie się na faunę pożyteczną, która w niektórych przypadkach doskonale potrafi utrzymać populację szkodliwych organizmów na niskim poziomie, np. dobroczynek gruszowiec. Introdukcja tego drapieżcy pozwala w sposób naturalny ograniczać liczebność przędziorków i szpecieli. Natomiast kiedy następuje duża gradacja danego szkodnika, może być wymagany zabieg interwencyjny w celu ograniczenia jego populacji. Tym nie mniej wykonywany zabieg musi mieć uzasadnienie w postaci prawidłowo wykonanej oceny wielkości populacji i określenia stadium rozwojowego danego szkodnika. Musimy również pamiętać, że jeśli zdecydujemy się na użycie środka, który nie jest dozwolony do stosowania w uprawie jabłoni, musimy uzyskać stosowne zezwolenie.

Możliwości zwalczania szkodników w sadzie ekologicznym

W Instytucie Ogrodnictwa od wielu lat prowadzone są badania nad możliwościami zwalczania szkodników w warunkach ekologicznej uprawy. W badaniach wykorzystywano organiczne substancje biologicznie czynne dozwolone do stosowania na terenie UE. 

Szkodniki żerujące w glebie

Do ogranicz...

Ten artykuł jest dostępny wyłączenie dla Prenumeratorów SAD
Zyskaj dostęp do tego i innych wyjątkowych artykułów
19. lipiec 2024 20:48