StoryEditor

Ochrona sadów ekologicznych: jest lepiej, ale wciąż niewystarczająco dobrze

31.07.2020., 11:12h

W maju IOR PIB opublikował na swojej stronie zaktualizowaną listę ekologicznych środków ochrony roślin dopuszczonych do stosowania w naszym kraju. Choć prezentuje się ona dużo lepiej niż ta sprzed kilku lat, to jednak na tle innych krajów europejskich w dalszym ciągu wypadamy blado pod względem możliwości ochrony upraw ekologicznych. Jakie są nowe możliwości ochrony sadów ekologicznych? 

Rolnictwo ekologiczne rządzi się swoimi prawami. W tym dość restrykcyjnym systemie produkcji uzyskiwanie opłacalnych plonów bardzo wartościowego surowca jest możliwe, pod warunkiem spełnienia odpowiednich wymogów uprawowych, o których pisaliśmy już wcześniej, jak również przy prowadzeniu możliwej w ekologii ochrony roślin przed najgroźniejszymi chorobami i szkodnikami. 


Potrzeba zmian 

Istotnym warunkiem sukcesu produkcji ekologicznej jest możliwość szybkiego i skutecznego reagowania na występujące problemy, w tym na pojawiające się choroby i szkodniki. Sadownik ekologiczny będzie mógł ograniczać lub niwelować te problemy pod warunkiem dostępności do odpowiedniego asortymentu nawozów i środków ochrony roślin (ś.o.r.). O ile pula nawozów, środków  poprawiających właściwości gleby i produktów naturalnych dopuszczonych do stosowania w sadownictwie ekologicznym jest bogata i zróżnicowana (łącznie 482 pozycje – stan na 3 czerwca), o tyle w przypadku liczby środków ochrony roślin nadal nie jest dobrze. 
20. lipiec 2024 12:19