StoryEditor

Pamiętaj, że fungicydy zawierające tiuram stosować można tylko do końca kwietnia

08.04.2019., 14:58h
Z powodu nieodnowienia przez Parlament Europejski (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1500 z 9 października 2018 r.) zatwierdzenia substancji czynnej tiuram, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 30 stycznia 2019 roku cofa zezwolenie na wprowadzenie do obrotu środków ochrony roślin zawierających tę substancję.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz Urz L 254 z 10.10.2018, str.1) powyżej wskazana substancja czynna nie jest dopuszczona do stosowania w środkach ochrony roślin. Państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do wycofania od 30 stycznia 2019 r., zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu w skład, których wchodzi przedmiotowa substancja czynna. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi cofnął stosowne zezwolenia.

Jednocześnie, wyżej wymienione rozporządzenie ustanowiło terminy sprzedaży i stosowania środków ochrony roślin zawierających substancję czynną tiuram w zależności od zastosowania – stosowanie nalistne lub zaprawa nasienna.

W przypadku zapraw nasiennych minister właściwy do spraw rolnictwa, mając na uwadze art. art. 5 rozporządzania wykonawczego Komisji (UE) 2018/1500 z 9 października 2018 r., ustanowił terminy:

 • do 30 lipca 2019 r. – okres sprzedaży;
 • do 30 stycznia 2020 r. – okres stosowania, przechowywania lub unieszkodliwiania.

W przypadku środków ochrony roślin stosowanych nalistnie minister właściwy do spraw rolnictwa, mając na uwadze powyżej wskazany artykuł., ustanowił terminy:

 • do 31 marca 2019 r. – okres sprzedaży;
 • do 30 kwietnia 2019 r. – okres stosowania, przechowywania lub unieszkodliwiania.

Ponadto, z uwagi na art. 3 w związku z art. 6 rozporządzania wykonawczego Komisji (UE) 2018/1500 z 9 października 2018 r. wprowadzono zakaz używania (wysiewania) i wprowadzania do obrotu nasion zaprawionych środkami ochrony roślin zawierającymi tiuram po dniu 31 stycznia 2020 r.

Wśród środków zawierających tiuram znajdują się m.in.:

 • Amarant 515 FS,
 • Aplosar 80 WG,
 • Flowsan FS,
 • Pellacol 10 PA,
 • Pomarsol Forte 80 WG,
 • Sadoplon 75 WP,
 • Sarfun Duo 515 FS,
 • Sarox T 500 FS,
 • Thiram Granuflo 80 WG,
 • Vitavax 200 FS,
 • Zaprawa Nasienna T 75 DS/WS,
 • Zaprawa Proszkowa Sarox 75 WS

Maciej Kania
Źródło: MRiRW

24. lipiec 2024 20:07