StoryEditor

Podsumowanie sezonu ochrony w sadach śliw - szkodniki

23.11.2021., 11:46h

W sezonie 2021 r., w wielu sadach obserwowano ogromną presję ze strony przędziorków i pordzewiaczy. Również owocówka śliwkóweczka od lat jest jednym z najgroźniejszych szkodników, który w odróżnieniu od wymienionych roztoczy powoduje bezpośrednie straty w plonie.

Przędziorki i pordzewiacze 

Przędziorki i pordzewiacze zaskoczyły w tym sezonie ogromną presją, co w konsekwencji spowodowało zniszczenie liści na wielu odmianach. Nie pozostanie to bez wpływu na kondycję drzew, ich podatność na przemarzanie czy jakość pąków kwiatowych na kolejny sezon (liście w wielu lokalizacjach zatracały latem funkcje asymilacyjne).

Walkę z tą grupą szkodników powinno się rozpocząć krótko przed kwitnieniem (głównie w tych sadach, w których obok przędziorka chmielowca, dominującego gatunku na śliwach, występuje także owocowiec). Jeśli nie spotykamy jaj owocowca, wówczas najważniejszym/strategicznym terminem skutecznego ograniczenia przędziorka chmielowca i pordzewiaczy jest czas zaraz po kwitnieniu. A ponieważ śliwy są bardzo powszechnie zasiedlane przez tę grupę szkodników, w wielu sadach, w których w poprzednim sezonie obserwowano objawy ich żerowania, konieczne było wykonanie nie jednego, a dwóch zabiegów zaraz po kwitnieniu (w pierwszym cieplejszym okienku pogodowym). Zabieg taki należało powtórzyć nie później niż po 8–12 dniach.

Niestety z powodu zimnej pogody wiosną rozwój tych szkodników nie był tak dynamiczny jak w latach o wyższej temperaturze, w związku z tym sadownicy, którzy nie wykonywali dokładnego monitoringu zagrożenia, długo nie widzieli objawów żerowania. To z pewnością uśpiło ich czujność i albo nie wykonano tuż po kwitnieniu żadnego zabiegu, albo wykonano tylko jednokrotną aplikację, co było niewystarczającym zabezpieczeniem przed tymi szkodnikami (szczególnie, jeśli aplikacja była przeprowadzona w niekorzystnych warunkach pogody).

Do zwalczania pordzewiacza śliwowego obecnie rejestrację ma tylko Ortus/Amarant 05 SC i uzupełniająco preparat działający mechanicznie Siltac EC. Działanie ograniczające pordzewiacza – pozaetykietowo – wykazuje także Movento 100 SC, ale pod warunkiem przeprowadzenia aplikacji krótko po kwitnieniu (przy okazji ogranicza także bielika klonowca, czerwce i mszyce), a do zwalczania przędziorka – dodatkowo Kanemite 150 SC i inne preparaty silikonowe: Next Pro i K PAK. Ten ostatni akarycyd, działając na wszystkie formy rozwojowe może skutecznie ograniczyć przędziorka, niestety nie zwalcza pordzewiacza śliwowego.

Przy obecnym ubogim asortymencie akarycydów, z których każdy może być aplikowany tylko raz w sezonie, skuteczna walka z roztoczami nie jest i nie będzie łatwa (chyba, że rejestrację uzyska kolejna nowa grupa chemiczna). Dlatego tak ważne jest przeprowadzenie zabiegu w optymalnych warunkach pogodowych i wspomnianym terminie, używając większej ilości cieczy roboczej (minimum 750 l) z dodatkiem adiuwantów.

Owocówka śliwkóweczka

W tym sezonie loty I pokolenia tego szkodnika rozpoczęły się w ostatniej dekadzie maja, a więc wyjątkowo późno (co było wynikiem bardzo zimnej wiosny). W zależności od presji/liczby motyli odławianych w pułapkach feromonowych do walki z tym pokoleniem konieczne było wykonanie nawet 2–3 zabiegów zwalczających. W wielu lokalizacjach nie było przerwy w lotach I i II pokolenia, więc zabiegi musiały być kontynuowane (kolejne 2 do 4 opryskiwań) jeszcze w drugiej dekadzie lipca i w kolejnych miesiącach do zbiorów, tylko z zachowaniem okresów karencji. Tak więc wymagana dla skutecznej walki z owocówką liczba zabiegów w sezonie 2021 r., oczywiście w zależności od presji szkodnika, wynosiła od 4–5 wzwyż. W wielu lokalizacjach podłogi pułapek feromonowych były często całkowicie pokryte motylami, co świadczyło o dużej i bardzo dużej presji tego szkodnika. Dobór, liczba zarejestrowanych insektycydów (grupa neonikotynoidów, np. Kobe/Mospilan 20 SP, grupa makrocyklicznych laktonów – Affirm 095 SG/Affirm Opti, grupa atranilowych diamidów, np. Coragen 200 SC i Exirel 100 SE), możliwość ich dwukrotnej aplikacji (a w przypadku środka Affirm Opti – trzykrotnej) oraz krótkie okresy karencji (3 i 7 dni) pozwalały na poprowadzenie skutecznej walki chemicznej. Po te trzy ostatnie sięgali często ci producenci, którzy nie wykonywali monitoringu muszki plamoskrzydłej, gdyż preparaty te zwalczają jednocześnie owocówki i muszkę (Exirel 100 SE i Affirm Opti/Affirm 095 SG nie mają wprawdzie zaleceń do zwalczania muszki w śliwach, ale taki zapis jest w przypadku wielu roślin jagodowych i winorośli).

Artykuł pochodzi z miesięcznika Sad Nowoczesny numer 11/2021. Chcesz przeczytać więcej? Zamów bezpłatny egzemplarz!

Autor: Barbara Błaszczyska doradca sadowniczy Agrosimex
22. maj 2024 20:07