StoryEditor

Poprawa żyzności gleb – wzbogacenie w życie mikrobiologiczne

03.09.2020., 11:14h

Jak poprawić właściwości gleby w sadzie, aby rosnące na niej drzewa obficiej plonowały i wydawały owoce wyższej jakości?

Gleba to złożona struktura, która cały czas podlega różnego rodzaju przemianom. W jej skład wchodzą minerały, materia organiczna, humus oraz żywe mikroorganizmy. Przestwory w jej wnętrzu wypełnia woda i powietrze.

 
W znakomitej większości gospodarstw sadowniczych, ze względu na brak dostępu do obornika, nie wprowadza się go do gleby przed założeniem plantacji, co przy uprawie wieloletniej skutkuje spadkiem ilości próchnicy, a zarazem zmniejszeniem ilości pożytecznych bakterii glebowych. W konsekwencji obniża to zdolność produkcyjną. Ponadto takie czynniki, jak przesuszenie, zbyt duże zasolenie, nieodpowiednie pH, za mały dostęp tlenu najczęściej na glebach ciężkich lub poddanych długiemu zalaniu wpływa negatywnie na życie biologiczne gleby oraz jej parametry fizykochemiczne.

Celem podawania preparatów w formie bakterii glebowych oraz kwasów humusowych jest poprawa właściwości fizykochemicznych gleby i wzbogacenie życia biologicznego co skutkuje poprawą dostępności składników pokarmowych, intensywniejszym wzrostem systemu korzeniowego oraz podniesieniem odporności na niesprzyjające warunki środowiskowe. 

Co daje zastosowanie bakterii glebowych na plantacji?

Pozytywny efekt działania bakterii można zobaczyć już na samym początku rozkładu materii organicznej (liści, pociętych pędów) w sadzie. Gleba w której występuje bogactwo mikroorganizmów glebowych przyjmuję formę gruzełkowatą. Rozluźnienie struktury pozwala na łatwiejszy rozwój systemu korzeniowego. Ponadto stosowanie w sadzie bakterii glebowych po wapnowaniu przyśpiesza tempo odkwaszania podłoża, dzięki temu poprawia się pobieranie składników pokarmowych z gleby.  

Co wyróżnia biopreparat Baktokompleks na tle innych środków?

 

Szczepy bakterii znajdujących się w produkcie Baktokompleks zostały wyizolowane przez mikrobiologów z dwudziestoletnim doświadczeniem. Stworzono „kondycjoner” glebowy zawierający 5 szczepów bakterii z rodzaju Bacillus. Wyizolowane szczepy naturalnie występują w Polsce, co pozwala na efektywne ich namnażanie w naszym klimacie. Produkt skomponowano tak, aby każdy ze szczepów mógł sam funkcjonować, a ponadto uzupełniał efekt działania pozostałych. Bakterie znajdujące się w tym biopreparacie mają formę przetrwalnikową, umożliwia to stosowanie środka nawet w niesprzyjających warunkach środowiskowych.

Dlaczego warto stosować kwasy humusowe ? 

Stosowanie kwasów humusowych wpływa pozytywnie na poprawę struktury gleby (stosunki wodno-powietrzne). Dodatkowo gleby bogate w kwasy humusowe mają większą pojemność wodną i są w stanie zatrzymać więcej wody na okres suszy. Na glebach piaszczystych po zastosowaniu kwasów humusowych ogranicza się wymywanie w głębsze partie gleby składników pokarmowych. W glebach bogatych w kwasy humusowe lepiej namnażają się pożyteczne bakterie. Stosowanie kwasów humusowych szczególnie polecane jest na kwaterach o niskiej zawartości materii organicznej w glebie, a taka sytuacja ma miejsce na większości plantacji w Polsce i na świecie. Wszędzie tam, gdzie występuje problem ze strukturą gleby oraz okresowym zalewaniem przez deszcze.
 

Naturvital-Plus czarne złoto wśród środków zawierających kwasy humusowe

Naturvital-Plus to produkt z najwyższą koncentracją kwasów humusowych na polskim rynku. Kwasy w nim zawarte pochodzą z przetworzenia leonardytu. Jest to surowiec o najlepszej czystości i stabilności kwasów humusowych. Dzięki traktowaniu leonardytu związkami potasu otrzymano środek o wysokiej bioaktywności. Ponadto preparat wolny jest od zanieczyszczeń, które mogłyby negatywnie wpływać na rośliny.Naturvital-Plus jest w formie płynnej, co pozwala na zastosowanie od razu po otwarciu opakowania.


Produkty BaktoKompleks i Naturvital Plus mają świadectwa kwalifikacji do zastosowania w produkcji ekologicznej wydane przez Państwowy Instytut Badawczy IUNG
  
ŁUKASZ WRZOSKOWICZ
CHEMIROL
Absolwent SGGW w Warszawie na kierunku Ogrodnictwo. Product Manager BIO w Chemirol, odpowiedzialny za wdrażanie produktów biostymulujących w sadach i jagodnikach.
22. lipiec 2024 06:59