StoryEditor

Preparat na wszystkie formy ruchome przędziorka!

29.04.2021., 11:33h

XAPIRO 05 SC jest to akarycyd w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Zwalcza wszystkie ruchome stadia rozwojowe przędziorków. Na roślinie działa powierzchniowo.

Substancja aktywna, fenpiroksymat, zaburza proces oddychania pajęczaków. Produkt działa na szkodniki żołądkowo i kontaktowo, z typowym dla większości akarycydów działaniem powierzchniowym na roślinie. 
Xapiro 05 SC:
  • zawiera sprawdzoną substancję aktywną – fenpiroksymat,
  • zwalcza larwy i osobniki dorosłe,
  • na szkodniki działa kontaktowo i żołądkowo.


    W celu rozszerzenia spektrum oddziaływania środka na wszystkie stadia rozwojowe pajęczaków i jednocześnie zapobiegania zjawisku odporności, poleca się stosować Xapiro 05 SC (1 l/ha) łącznie z Limocide (2 l/ha), który jest środkiem i zwilżaczem o odmiennym mechanizmie działania. 
Dawki i terminy stosowania Xapiro 05 SC

 

Uprawa Agrofag Dawka Termin Zalecana ilość wody
jabłoń przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec 1,0–1,5 l/ha Stosować po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika, w okresie od fazy, kiedy owoc osiągnie wielkość do 20 mm, do fazy, kiedy owoc osiągnie połowę typowej wielkości (BBCH 72–75). Wyższą z zalecanych dawek podawać w przypadku dużej liczebności szkodnika. 750–1000 l/ha

14. czerwiec 2024 18:17