StoryEditor

Przędziorki i szpeciele. Zwalczanie po kwitnieniu

16.05.2020., 11:05h
Przędziorki i szpeciele każdego roku wyrządzają w sadach znaczne szkody. Latem walka z nimi jest czasem bardzo trudna. Dlatego, aby ograniczyć ich liczebność i szkodliwość, trzeba jak najlepiej zwalczać je przed kwitnieniem i po jego zakończeniu.
W przeciwnym razie, roztocza te mogą znacznie obniżyć plon – zwłaszcza pod względem jakościowym, dyskwalifikując owoce z handlu. Jak zatem optymalnie chronić nasze uprawy przed tymi szkodnikami? 


Przędziorki – coraz groźniejsze 


W wyniku żerowania przędziorków dochodzi do przebarwienia blaszek liściowych – początkowo w postaci jasnych punkcików, które zlewają się w większe plamy. Potem następuje szarzenie i brązowienie uszkodzonych liści, a następnie ich zasychanie oraz opadanie. W przypadku licznej populacji w drugiej połowie lata, samice przędziorka owocowca mogą składać jaja zimowe w zagłębienia szypułkowe lub kielichowe owoców, natomiast samice przędziorka chmielowca w miejscach tych gromadzą się na zimowanie. 

Owoce z obecnością takich jaj lub samic tracą wartość handlową. Z tego względu, na obecność i liczebność tych szkodników należy zwracać uwagę od początku wegetacji. W sezonie wegetacji rozwija się najczęściej pięć pokoleń przędziorków. W warunkach sprzyjających rozwojowi tych szkodników w niektórych okresach wegetacji ich liczba i szkodliwość czasem gwałtownie wzrastają. 

Ponadto zwalczanie tych roztoczy latem jest bardzo trudne ze względu na to, że wówczas występują ich wszystkie stadia rozwojowe (jaja letnie, stadia larwalne ruchome i nieruchome oraz osobniki dorosłe). W tym okresie w celu skutecznej ich eliminacji zwykle trzeba wykonać 2 kolejne zabiegi. 


21. lipiec 2024 02:53