StoryEditor

Strategia Europejskiego Zielonego Ładu. Wpływ na praktykę w ochronie sadów

01.04.2021., 11:30h

Europejski Zielony Ład to bardzo ambitny plan, który ma zapewnić wprowadzenie systemu zrównoważonej produkcji żywności, z korzyścią dla zdrowia ludzi, otaczającego środowiska naturalnego oraz dla klimatu. Jak w praktyce wpłynie to na produkcję owoców?

W związku z postępującą degradacją środowiska naturalnego oraz zmianami klimatycznymi Unia Europejska opracowała nową strategię pod nazwą "Europejski Zielony Ład". W ramach tej strategii będą podejmowane różnorodne działania mające na celu m.in. zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń i zapobieganie utracie bioróżnorodności. 

W ramach strategii Europejskiego Zielonego Ładu do 2030 r. zakłada się m.in. zmniejszenie stosowania środków ochrony roślin o 50% oraz ograniczenie nawożenia o 20%. Jednym z ważnych aspektów strategii jest także plan zwiększenia gospodarstw objętych certyfikacją ekologiczną do 25%, jak również plan ugorowania 10% gruntów.

Państwa członkowskie w ramach płatności bezpośrednich (I filar) będą miały obowiązek stworzenia tzw. ekoschematów, czyli narzędzi pozwalających wspomagać finansowo tych producentów, którzy dobrowolnie włączą się w realizację programów mających na celu zapobieganie degradacji środowiska i zmianom klimatu. Rozliczanie ekoschematów ma się odbywać corocznie, co spowoduje, że nie będzie możliwości przesunięcia niewykorzystanych środków w danym roku na lata następne.

Fot. M. Sekrecka, Jedną z metod ograniczania populacji przędziorków jest introdukcja do sadów drapieżnych roztoczy, np. na zasiedlonej przez nie opasce filcowej

22. maj 2024 11:25