StoryEditor

Szklistość miąższu i Rozpad po szklistości

10.10.2019., 15:08h
Długotrwałe upały, susza, zbiór w niewłaściwym terminie, niska jakość owoców składowanych w chłodni oraz nieodpowiednie warunki przechowywania mogą być przyczyną problemów w okresie przechowywania. Jakich przede wszystkim?

Szklistość miąższu 

Objawy

Objawy pojawiają się w owocach podczas sezonu wegetacyjnego w postaci charakterystycznych szklistych plam w miąższu powstałych wskutek wysycenia przestworów międzykomórkowych sokiem zawierającym sorbitol. Zmiany chorobowe obejmują najczęściej tkanki w pobliżu wiązek sitowo-naczyniowych lub w okolicach gniazda nasiennego. Miąższ przybiera w tych miejscach wygląd wodnisty, szklisto-przezroczysty. Niekiedy, przy dużym nasileniu choroby, objawy uwidaczniają się także na powierzchni owoców w postaci ciemniejszych, rozmytych i błyszczących plam, a zmiany w miąższu są bardzo rozległe. 

Przyczyny

Długotrwałe upały i susza w czasie wegetacji oraz duże wahania temperatury przed zbiorem owoców. Na chorobę podatne są szczególnie owoce duże, o zaawansowanej dojrzałości, przenawożone azotem i o niskiej zawartości wapnia.

Zapobieganie

W związku z tym, że powstawanie uszkodzeń jest ściśle powiązane z niekorzystnymi warunkami wzrostu, nie można całkowicie wyeliminować ryzyko wystąpienia szklistości miąższu. Zbiór owoców w optymalnej dojrzałości fizjologicznej i prawidłowa, zbalansowana zawartość składników mineralnych w miąższu owoców mogą w niewielkim stopniu ograniczać występowanie choroby.

 
Rozpad po szklistości

Objawy

Miąższ jabłek ze znacznymi zmianami spowodowanymi wystąpieniem szklistości miąższu podczas przechowywania ulega brązowieniu i następnie rozpadom. Jeżeli zmiany w miąższu są niewielkie, to mogą one ustąpić podczas przechowywania.

Przyczyny

Szybkie schłodzenie owoców po zbiorze i długotrwałe ich przechowywanie.

Zapobieganie

W przypadku niewielkich zmian w miąższu jabłek zaleca się opóźnienie schładzania owoców i przechowywanie ich w nieco wyższej temperaturze. W ten sposób ograniczamy trwałość przechowalniczą owoców, więc należy skrócić okres ich przechowywania. 

Dr Krzysztof P. Rutkowski

23. lipiec 2024 21:19