StoryEditor

Szkodliwe roztocza – lipiec w sadach drzew pestkowych

20.07.2022., 12:14h

Okres letni w sadach roślin pestkowych, począwszy od połowy czerwca to również czas ochrony. Pozornie wydawać by się mogło, że czereśnia, wiśnia czy śliwa to gatunki mniej wymagające. Jednak, jak pokazuje praktyka, aby uzyskać wysokiej jakości plon, rośliny pestkowe wymagają równie wiele uwagi, co rośliny ziarnkowe. różnica pomiędzy nimi polega na składzie gatunkowym ich szkodników i sprawców chorób.

Szkodliwe roztocza

Zagrożeniem w sadach wiśni, czereśni i śliw są przędziorki, i to głównie przędziorek chmielowiec (rzadziej owocowiec).

Żerowanie tych roztoczy prowadzi do zagłodzenia roślin. Górna strona liści przybiera barwę bladożółtą, zaś spodnia rdzawą. Liście z czasem opadają, prowadząc do ogołocenia pędów.

Pierwszy krok w ochronie to lustracja

Podczas lustracji przeglądamy po 5 liści z 40 wybranych drzew. Jeśli stwierdzimy średnio 3 i więcej form ruchomych przypadających średnio na jeden liść, konieczne będzie wykonanie zabiegu ograniczającego liczebność tego szkodnika.

Drugim znaczącym szkodnikiem w sadach śliwowych jest pordzewiacz śliwowy, który często na śliwach pojawia się łącznie z przędziorkami. Do połowy lipca populację szkodnika należy oceniać regularnie co 14 dni, przeglądając dolną powierzchnię najmłodszych liści. Obecność 5–20 osobników na 1 cm2 liścia świadczy o wzroście zagrożenia.

Czym zwalczać?

Jedną z lepszych substancji aktywnych zwalczających zarówno przędziorka, jak i pordzewiacza na śliwach jest fenpiroksymat zawarty w produkcie Ortus 05 SC.
Dawkę należy dostosować do gatunku szkodnika i rodzaju uprawy:

  • dla przędziorka – 1,0 l/ha;
  • a dla pordzewiacza – 1,25–1,5 l/ha.
Wojciech Kukuła - doradca sadowniczy, Fruit Akademia

20. maj 2024 13:46