StoryEditor

Szkodniki winorośli

24.03.2021., 11:30h

Jakie szkodniki zagrażają uprawom winorośli w Polsce? Jakie są możliwości ich zwalczania?

Szkodniki winorośli są zróżnicowane pod względem przynależności systematycznej i rodzaju wyrządzanych szkód. Zagrożenie dla winnic stanowią zarówno organizmy żerujące na roślinach wielu różnych gatunków (polifagi), jak i wyspecjalizowane, dla których winorośl jest jedynym lub głównym żywicielem.

Jeleniowate i zające

Należą do roślinożernych kręgowców, przygodnie uszkadzających krzewy. Ogryzają one pędy zimą oraz wiosną, najczęściej w maju. Zające niszczą przyszły plon, ścinając rozwijające się latorośle w strefie tworzenia się kwiatostanów. Przeciwko zwierzynie łownej możliwe jest stosowanie repelentów – Repentol 6 PA (piasek kwarcowy), Trico (tłuszcz owczy), ale szkodom najlepiej zapobiega ogrodzenie winnicy.

Ptaki

Najczęściej zagrożenie stanowią szpaki i kwiczoły, które powodują duże straty. Jako pokarm preferują dojrzałe, małe i ciemno zabarwione jagody odmian przerobowych. Przed ptakami w pełni skutecznie chronią tylko dwie metody: okrywanie krzewów siatką oraz okresowe patrole sokolnika z ptakami drapieżnymi. Do metod o połowicznej skuteczności należą: użycie biosonicznej aparatury odstraszającej, emitującej odgłosy wydawane przez ptaki drapieżne i tzw. krzyk trwogi, płoszenie przez ludzi lub z pomocą tzw. urządzeń hukowych, najczęściej działek na propan-butan oraz zawieszek odstraszających, takich jak balony, płachty lub taśmy.

Roztocze – przędziorki i szpeciele

Należą do częstych i groźnych szkodników winorośli. Spośród przędziorków – małych pajęczaków (około 0,5 mm), straty powoduje najczęściej przędziorek chmielowiec, będący typowym polifagiem. 

24. lipiec 2024 15:23